První děkance filozofické fakulty jde o otevřenost

14. říjen 2013
02986844.jpeg

Poprvé od poloviny 14. století je v čele Filozofické fakulty UK žena. Akademický senát zvolil děkankou pro období 2014–2017 doc. Mirjam Friedovou, Ph.D. Lingvistka s doktorátem z Kalifornské univerzity v Berkeley vedla poslední tři roky Ústav obecné lingvistiky na FF UK. Jak vnímá genderový průlom ve vedení Filozofické fakulty UK, proč se rozhodla jít do čela FF UK a jaké jsou její cíle?

Nominaci Mirjam Friedové podpořilo devět kateder a ústavů a neměla žádného protikandidáta. Do funkce nastoupí 1. února 2014 ave vedení fakulty vystřídá současného děkana Michala Stehlíka. „To rozhodnutí přišlo asi před půl rokem, protože mě hodně lidí přesvědčovalo, abych do toho šla. Neměla jsem úplně dobrý pocit z toho, že jsem jen jediný kandidát.“ K jejím cílům patří větší otevřenost vůči organizaci studia, vědecké práci a přístupu k veřejnosti. Jako největší výzvu vidí ekonomickou situaci fakulty.

O tom, že je první ženou ve vedení FF UK od čtrnáctého století, prý sama od sebe vůbec neuvažovala. „Já sama jsem se zatím osobně se znevýhodněním nebo podceňováním kvůli genderu nesetkala, na druhou stranu je fakt, že je žen ve vědě a vedoucích pozicích v téhle oblasti překvapivě málo.“ Jak si mužskou převahu Mirjam Friedová vysvětluje? Poslechněte si rozhovor.