Psycholožka Zora Dušková v Diagnóze F: Setkáváme se s dětmi školkového věku, které byly prokazatelně sexuálně atakované

Dítě - školka - kluk - chlapec
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Dítě - školka - kluk - chlapec

Traumatické události, které doprovázejí naše životy, se nevyhýbají ani dětem. Dětské krizové centrum v Praze je zařízení, které se specializuje na problematiku dětí týraných, sexuálně zneužívaných, zanedbávaných či jinak traumatizovaných. Nejčastěji řeší sexuální zneužívání dětí a není výjimkou, že jsou děti sexuálně atakovány už v předškolním věku.

Podle psycholožky a ředitelky Dětského krizového centra stále platí, alespoň podle statistik zmíněného zařízení za posledních 25 let, že pachatelem zneužívání je ve většině případů příbuzná osoba nebo osoba, kterou dítě velmi dobře zná a má k ní kladný vztah. Právě to je jedním z faktorů, proč je pro dítě někdy tak obtížné celou situaci oznámit. „Témata jsou někdy tak strašně těžká, že člověk najde dostatek vnitřní síly o své starosti hovořit třeba až na prahu dospělosti. Utajování toho, co se stalo, trvá klidně pět, deset let, to nejsou výjimečné případy v našem zařízení,“ říká Zora Dušková v rozhovoru Diagnózy F.

Děti, které jsou týrány či sexuálně zneužívány, jsou často odkázány na pomoc okolních lidí, někoho, kdo zachytí signál, že něco není v pořádku. Nápadné změny se mohou objevit ve vývoji dítěte nebo třeba v jeho chování. „Rodiče žijí mnohdy v iluzi, že stane-li se jejich dítěti něco nepříjemného, že se jim svěří. A my zůstáváme denodenně konsternovaně stát nad tím, s jakými těžkými traumaty zůstávají děti osamělé, aniž by měly jakoukoliv blízkou osobu, které by to trauma vyjevily,“ dodává Dušková. Traumatizovat dítě ale mohou i události, u kterých to člověka nemusí hned napadnout, jako je například to, že dítě je svědkem domácího násilí.

Vedle ambulantních služeb provozuje Dětské krizové centrum také non stop Linku důvěry, která funguje nejen jako telefonická linka, ale je možné ji kontaktovat také prostřednictvím chatu a skypu, protože právě to jsou cesty, kterými jsou dnešní děti a dospívající zvyklí komunikovat.

Zora Dušková

Když se jedná o případy těžkých traumat, je běžná spolupráce psychologů a psychiatrů. Zde však psychologové mohou narazit na nedostatky stávajícího systému. „Pedopsychiatrická péče o dětské pacienty v České republice je naprosto nedostačující. Dostupnost péče, kterou zejména u dětí potřebujeme, aby byla okamžitá, je velkou slabinou systému. Objednací termíny jsou dlouhé, přitom stavy na straně dětí jsou akutní. Pro dítě je měsíční či dvouměsíční čekací lhůta, než se dostane do kontaktu s psychiatrem, nesmírně dlouhá,“ říká Dušková.

Poslechněte si záznam rozhovoru se Zorou Duškovou, který je zároveň úvodním dílem třídílného seriálu věnovaného péči o traumatizované děti a dětské psychiatrické pacienty v ČR. Příští týden bude hostem Diagnózy F MUDr. Iva Hodková, ředitelka a primářka Dětské psychiatrické nemocnice Opařany. Nalaďte si Radio Wave ve čtvrtek 24. srpna v 17 hodin.

Odkaz:
Dětské krizové centrum (Praha) http://www.ditekrize.cz/