Rozchod Nadera a Simin: Nenápadný filmový klenot

19. červenec 2011

Íránské sociální drama Rozchod Nadera a Simin, v pořadí už pátý snímek režiséra Asghara Farhadiho (O Elly), divákovi zprostředkovává zkušenost, jaké už v běžném distribučním provozu bezmála odvykl: dvě hodiny mu nedá vydechnout, nenápadně jej přinutí soustředit se pouze na děj na plátně a navíc ho výstižností a silou výpovědi vybídne k hloubkové sebereflexi.

Jednoduchá dějová linka - točící se kolem rozchodu manželského páru a dalšího tragického momentu, který situaci ještě více rozvrátí - je zde dokonale využita k morálně i psychologicky komplexní studii současné íránské společnosti. Ale nejen to: Farhadiho snímek se sice zaměřuje na lokální reálie a motivy (postavení ženy a role náboženství v islámské společnosti), ale díky přesvědčivému pojetí nadčasových témat jako jsou mezilidské vztahy, subjektivní pohled na realitu či odpovědnost za své činy, má zcela univerzální vyznění.

Mezi největší devizy filmu patří vedle čistoty stylu a autentických výkonů všech protagonistů zejména fantastický scénář a svižný, takřka neviditelný střih, který jako by mimochodem diktuje strhující tempo díla. Každá peripetie tu v rytmu všednosti mění naši morální perspektivu, každý nově objevený detail vychyluje osu našich sympatií či antipatií jiným směrem. Autor nikomu nenadržuje, nikoho nekárá, jen trpělivě (za pomoci více či méně povědomých situací) sochá drtivý sociální thriller z každodennosti. Nejednoznačné figury, - z nichž každá disponuje povahovými rysy, jež se za určitých okolností mohou projevit jako destruktivní - se perou s vlastní pýchou, tvrdohlavostí a egem, řeší otázky cti, peněz i morální a náboženské integrity.Farhadi se však umí na tomto ožehavém poli pohybovat s takovou jistotou, přesností a citem pro náznak a gradaci, že divák na konci odchází ze sálu s pocitem vyčerpání i naprostého vytržení. Rozchod Nadera a Simin je ten vzácný druh filmu, který nám dokazuje, že kinematografie se skutečně může pokoušet zachytit život v jeho úplnosti.

Hodnocení: 100%

Spustit audio