Universum o 17. listopadu: Na stopě Janu Opletalovi

29. listopad 2012

„Stop vládě,“ neslo se davem na Václavském náměstí 17. listopadu. Ne roku 1989, ale letos. Demonstrace proti vládě a politické reprezentaci státu výrazně zastínily vzpomínkové akce. Minulé události byly v 30tisícovém shluku zapomenuty, a pokud ne, vzpomínal se hlavně rok 89´. Že 17. listopad souvisí i s letopočtem 1939, tak doplnilo alespoň Universum Radia Wave.

Oslavy 17. listopadu chápeme dnes především jako připomínku událostí roku 1989. Pod tíhou komunistického režimu, který se v oněch chvílích hroutil pod nánosem vlastních lží, nespravedlností a do očí bijícího elitářského systému, se ale v průběhu let ze 17. listopadu vytratil odkaz stejného data roku 1939.

Třetí měsíc od vypuknutí II. světové války se národ 28. října vzedmul k protinacistické demonstraci, při které byl smrtelně postřelen student medicíny Jan Opletal. Jeho pohřeb byl pak dalším protestem, na jehož základě byly 17. listopadu zavřeny české vysoké školy. Tato událost se od roku 1941 připomíná jako Mezinárodní den studentstva, který má jako jediný den mezinárodního významu český původ.

Jestli má z pohledu dnešních studentů tento odkaz roku 1939 vůbec význam a zda 17. listopad nespojují pouze s listopadem 89', zjišťovala Silvia Majerová. Ptala se studentů historie Marka a Filipa a události roku 1939 zasadila do dobového i současného kontextu také s historikem a sociologem Matějem Spurným z Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK.

Manifestace proběhla 17. listopadu také v Betlémské kapli. Nikoli však protivládní, ale akademická. Historická prostora naplněná studenty a vysokoškolskými činovníky demonstrovala schopnost univerzitního prostředí ocenit kvalitní studentskou práci.

02729935.png

Studentská komora Rady vysokých škol 17. listopadu v někdejší kazatelně Jana Husa udělila Cenu Jana Opletala. Získal ji doktorand Masarykovy univerzity Zdeněk Ručka za své dlouholeté studentské aktivity.

O významu ceny i způsobu výběru laureáta mluvila v Universu tajemnice SK RVŠ Heda Čepelová. Svůj pohled na ocenění a aktivity, za které ho obdržel, představil v pořadu sám Zdeněk Ručka.

U listopadového výročí zůstaneme také příští týden, kdy společně s historikem Michalem Pullmannem a Jiřím Boudalem, jedním z dřívějších lídrů iniciativy Inventura demokracie, budeme sledovat a hodnotit aktivitu studentů „včera a dnes“, tedy zjišťovat, jestli mají dnešní studenti takový potenciál, jako měli v listopadu 1989, kdy byli hybateli mnoha událostí.

Spustit audio