Böhm + Franta = VSL

28. leden 2013

Trojnásobní finalisté Ceny Jindřicha Chalupeckého Jiří Franta a David Böhm patří k nejznámějším současným umělcům v Česku. Kniha Nulla Dies Sine Linea, která popisuje jejich tvorbu za posledních šest let, je stejně neobvyklá a kreativní jako jejich práce.

Římský filozof Plinius starší obohatil katalog světových přísloví o pořekadlo, které se obrací k umělcům a spisovatelům – jeho mantra Nulla Dies Sine Linea, kterou je možné přeložit jako „ani den bez čárky“, promlouvá jasně. Má motivovat umělce a nabádat je k neustálé tvorbě. Dvojice českých výtvarných umělců Jiří Franta a David Böhm patří k těm, kteří kreativitou doslova přetékají a fakt, že si pro knihu, která shrnuje posledních šest let jejich práce, vybrali právě název Nulla Dies Sine Linea, je tedy více než logický. V jejich světě jakoby doopravdy neexistoval den, během kterého neudělají ani čárku – myšleno pochopitelně metaforicky.

Kniha, která vyšla pod záštitou nakladatelství Big Boss, stojí na pomezí mezi katalogem a souhrnem jejich díla, ve skutečnosti ovšem není ani jedním. Sami autoři totiž zdůrazňují, že publikace funguje jako polotovar a jako platforma otevřená všem interpretacím, které si musí dosadit sám čtenář. Tomuto pojetí odpovídá i stavba knihy, která je velmi nelineární a kromě všudypřítomných kreseb a dokumentací jednotlivých akcí dvojice obsahuje i textové příspěvky.

Články a eseje od hostujících autorů tvoří nezanedbatelnou část Nulla Dies Sine Linea a právě ony z ní dělají knihu, která je velmi interdisciplinární a vymyká se tradičním formálním konvencím. Je navíc nutno zdůraznit, že přestože většina textových příspěvků má povahu uměleckovědní teorie nebo eseje, která zasazuje práci Franty a Böhma do širšího kontextu, nechybí ani články čistě dadaistické.

Kombinace článků, záznamů performancí a množství kreseb dělá z knihy výjimečnou událost a v českém prostředí, které stále ještě pojímá knižní retrospektivy umělců konzervativně a stereotypně, je její nestandardní a nápady přeplněné pojetí do očí bijící.

02814050.jpeg

Umělec a kurátor Václav Magid v knize shrnuje práci Jiřího Franty a Davida Böhma jako výpověď o tom, co všechno může dát vzniknout kresbě nebo malbě, jakými způsoby a odkud je možné čerpat inspiraci a jaké myšlenky je možné kreativně přetvářet. Jednou z možných point, ke kterým publikace vede, je pak fakt, že umění může vzniknout z čehokoliv.

David Böhm a Jiří Franta – Nulla Dies Sine Linea (Big Boss, 2012)

autor: Jiří Špičák
Spustit audio