Bourání s Kateřinou Bečkovou

2. únor 2011

Do 75. dílu Bourání jsem si pozval předsedkyni Klubu za starou Prahu, Kateřinu Bečkovou.

Povídali jsme si především o změnách v Praze za posledních 20 let a jejích výhledech do budoucna.

Kateřina Bečková (*1957)
V současné době předsedkyně Klubu Za starou Prahu a nejen z tohoto úhlu pohledu dlouhodobě sleduje situaci památkové péče v hlavním městě. Pracuje jako kurátorka historických sbírek v Muzeu hlavního města Prahy (historické fotografie, Langweilův model Prahy). V publikační a odborné činnosti se zabývá stavebními proměnami Prahy v 19. a 20. století zejména v souvislosti s tématem „zmizelé Prahy“.

Odkazy:
www.zastarouprahu.cz
blog.aktualne.centrum.cz/blogy/katerina-beckova

autor: Adam Gebrian
Spustit audio