Bourání s Petrem Kratochvílem

11. leden 2012

Hostem 102. dílu Bourání byl teoretik architektury a vysokoškolský pedagog, Petr Kratochvíl.

Povídali jsme si o jeho nedávném pobytu v USA, ale i jeho nejnovější knize, Současná česká architektura a její témata.

Doc. Petr Kratochvíl (*1950)
Dr. Kratochvíl vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (obory filozofie a psychologie), studia zakončil v r. 1974 dizertací „Umění a pravda“ (k ontologii uměleckého díla). Titul PhDr. obdržel v r. 1977 po obhájení práce „Filozofie kultury v díle Ernsta Cassirera“. Habilitoval se v r. 2009.

Výzkumné aktivity Petra Kratochvíla v Ústavu dějin umění vyústily v řadu studií publikovaných v architektonických a uměleckohistorických časopisech a také v kandidátskou práci „Město jako kulturní fenomén – dějiny a přítomnost“ (1990). Jeho výzkumné výsledky v oblasti dějin a teorie architektury jsou obsaženy zejména v knihách „Architektura a město“ (1996, spoluautoři P. Halík a O. Nový), „Česká architektura 1989–1999“ (1999, spoluautor P. Halík), „O smyslu a interpretaci architektury“ (2005, antologie přeložených studií), „Rozhovory s architekty“ (2005). Jako člen týmu nebo jeho vedoucí se podílel na kolektivních projektech výzkumu vývoje Prahy, urbanistické morfologie, současné světové a české architektury a specifických otázek vztahu nové architektury k historickému prostředí. Z kolektivních prací: „Nová encyklopedii českého výtvarného umění“ (A. Horová, ed., 1996), „Dějiny českého výtvarného umění“ – sv. VI (R. Švácha, ed., 2007), kde je autorem tří kapitol. Spoluorganizoval dvě mezinárodní konference v Praze: „Praha – budoucnost historického města“ (konference UNESCO, 1991) a „Evropské město XIX. století“ (1993) a dále ve Zlíně „Středoevropská architektura 1890–1998“. Aktivně se vyzvanými přednáškami zúčastnil konferencí v zahraničí – v poslední době: „Architecture – Culture by 1900“ v Buenos Aires (1999), „Medium Architektur“ ve Výmaru (2003). V r. 2000 připravil spolu s P. Halíkem výstavu o současné české architektuře (Pražský hrad, Berlín, Mnichov, den Haag, Brusel, Londýn), v r. 2003 výstavu „Čeští architekti v zahraničí“ (Praha, Berlín, Káhira), v r. 2005 výstavu „Jan Hird Pokorný – český architekt v New Yorku“ (spolu s V. Šlapetou) a v r. 2008 výstavu „Zelená architektura.cz“. Externě přednáší dějiny moderní architektury na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci.

Od r. 1994 byl členem Akademické rady AV ČR a v letech 1998–2001 členem jejího předsednictva. 1998–2004 byl členem Akreditační komise ČR. V letech 2001–2009 byl místopředsedou VR AV ČR.

autor: Adam Gebrian
Spustit audio

Více z pořadu

Mohlo by vás zajímat

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.