Bourání s předsedou České komory autorizovaných inženýrů a techniků Pavlem Křečkem

10. listopad 2014

Hostem 168. dílu Bourání byl inženýr, předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) Pavel Křeček.

Sešli jsme se týden před 25. výročím 17. listopadu, a tak jsme první část rozhovoru věnovali období před ním a změnám, které tyto události u nás vyvolaly. Následně jsme se věnovali více profesním tématům, tedy vztahům mezi inženýry a architekty, jejich podobnostem a rozdílnostem. Velká část rozhovoru se týkala zákona o zadávání veřejných zakázek a především časté neřesti, zadávání zakázek na základě nejnižší nabídkové ceny. Na závěr došlo tradičně na plány a ambice a na mírný optimismus, který si host pořadu uchovává při výhledu do budoucnosti.

Pavel Křeček (* 1944)
1962–1967
České vysoké učení Praha, vodní hospodářství
1968–současnost
OSVČ, projektová, poradenská a inženýrská činnost
Hlavní náplň práce: Výkon poradenských, konzultačních činností, hlavní projektant MI
1975–1989
Projektový ústav HMP, Praha 2
Městské inženýrství, hlavní inženýr projektů, vedení projektů technické a dopravní infrastruktury
1989–2010
KOMPRIN, s.r.o, majitel a jednatel
V minulosti spolupráce na projektech pražských lokalit: Černý Most (arch. Vajzr), Velká Ohrada (arch. Bočan, Rothbauer), Lužiny (arch. Oberstein, Šrámková), světová zahradnická výstava – Praha 7 (arch. Šrámek), od územní dokumentace až po realizaci.
Člen Vědecké rady Fakulty stavební ČVUT, člen VR Národního technického muzea, člen Inženýrské akademie FEng., dlouholetá praktická zkušenost z vedení projektů, státních expertiz, hodnocení projektů technické a dopravní infrastruktury, posledních 18 let pořádání mezinárodních konferencí Městského inženýrství za účasti kolegů z Německa, Slovenska, Polska a Maďarska.
http://www.ckait.cz

autor: Adam Gebrian
Spustit audio