Čelisti dávají film Chicagský tribunál

26. říjen 2020

Saatana! Sluší poloautomatické zbraně víc opicím nebo hipíkům? Mají ve Finsku lekavé medvědy? Jaké postavení má v osobních dějinách kinematografie číslovka sedm? Čelistní tribunál ve složení Aleš Stuchlý a Vít Schmarc tentokrát soudí novinku renomovaného scenáristy a režiséra Aarona Sorkina s názvem The Trial of the Chicago 7 (Chicagský tribunál).

Jak dopadl pokus vypnout chlapcům v průběhu natáčení mikrofon? A dorazila na natáčení i Sněhurva? Čelisti tradičně dávají něco mezi sebedůležitostí a šaškárnou. K videu doporučujeme konzumovat opičí steaky s bramborem a jako zákusek aktuální díl Čelistí.