Diagnóza F: Muzikoterapie

14. červen 2012

O muzikoterapii asi většina z nás někdy slyšela. Máme o ní možná i nějaké představy. Předpokládáme, že jde o terapii hudbou. Jak to ale ve skutečnosti funguje?

Hudba pomáhá zvědomovat to, co je v naší mysli nevědomé. Otevírá zavřené dveře a umožňuje prožít věci, o kterých se bojíme mluvit nebo o nich mluvit nedokážeme. Pokud vás ale svírá tréma, že byste v muzikoterapii neobstáli, protože nemáte hudební sluch, neumíte hrát na žádný nástroj ani zpívat, buďte klidní – smyslem muzikoterapie není vytvářet symfonie, ale uvolnit vaši duši.

O krásách hudby a terapeutickém potenciálu muzikoterapie jsem si v Diagnóze F povídala s Mgr. Jitkou Pejřimovskou. V kontextu tématu si dovolím upozornit, že kromě jejího povídání je zajímavým zážitkem i to, jak ona sama používá a moduluje hlas. Jakoby celý rozhovor odzpívala…

Mgr. Jitka Pejřimovská, psycholožka, absolventka Státní konzervatoře v Praze. Zabývá se zejména problematikou dětí (orientovala se na poruchy neurotické, somatoformní, schizofrenního okruhu, pervazivní vývojové poruchy, poruchy mentálního postižení a poruchy hraniční, a to i v kontextu rodiny). Vyučuje na Katedře sociálních studií a speciální pedagogiky Technické univerzity v Liberci.

Odkaz
Mgr. Jitka Pejřimovská (kontakt)

Spustit audio