Diagnóza F: Rozvody a tahanice o děti

Pokud žijete na hromádce, třeba i proto, aby pro vás případný rozvod nebyl tak bolestivý a složitý, měli byste vědět, že podléháte iluzi. Partnerské rozchody a rodinné rozkoly nesezdaných párů mají prakticky stejný průběh jako rozpady manželství. Jsou-li navíc ve vztahu děti, jde o jednu z nejvíce stresujících událostí v životě.

Rozvod jako takový má dvě základní roviny – právní a lidskou. Projít právními peripetiemi rozvodu je stres už sám o sobě. Vedle toho se musíte vyrovnávat se ztrátou jistot, se změnou rodinného systému, měli byste být oporou dětem. Ty mohou cítit velké úzkosti nejen z toho, že ztrácejí jednoho z rodičů – tedy toho, který z rodiny odchází a už nebude tolik k dispozici jako dosud, ale také z toho, že svým způsobem (třeba jen dočasně) ztrácí i druhého rodiče – ten má totiž dost práce sám se sebou a se svým prožíváním a není pro něj snadné ve chvíli, kdy sám bojuje se svými emocemi, být průvodcem dítěte v jeho emocích.

Jak prožíváme rozvody? A jak je prožívají naše děti? Proč jsou to častěji ženy, které zůstávají samy a nový vztah, resp. novou rodinu po rozvodu už nezakládají? A jak můžeme (nebo nemůžeme) ovlivnit výchovu, kterou na našem dítěti aplikuje bývalý partner – jeho rodič? O tom byla Diagnóza F z cyklu spolupráce s Linkou bezpečí. Hostem byla vedoucí Rodičovské linky Mgr. Kateřina Schmidová.

www.linkabezpeci.cz