Erik Šille

14. říjen 2009

Erik Šille je predstaviteľom mladej výtvarnej scény na Slovensku. Jeho obraz Where Are You Mostly Harmless nedávno zvíťazil v súťaži Maľba 2009. Vo svojej tvorbe sa inšpiruje mestom a urbánnou tematikou, reklamou, grafickým dizajnom, ale i hudbou.

Erik Šille absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, kde momentálne žije a pracuje. Snaží sa reflektovať prítomnosť a prostredie okolo seba. "Ak niekto v dnešnej dobe chce byť v takom médiu ako je maľba súčasný, mal by reflektovať znaky súčasnosti, jej vizuál. Príde mi to ako prirodzená vec, žijem v rušnej ulici... Autá, hluky, vŕtačky, búranie stavieb, asanácie, reklama, grafický dizajn, vo všetkých týchto veciach s urbánnym charakterom nachádzam veci, ktoré sa mi páčia." K modernému životu sa nestavia len zhovievo. Obrazy, na ktorých postavičky vyobliekané v drahých kabátikoch likvidujú sídlisko, naznačujú autorov kritický pohľad na svet konzumu.

Výrazne ho ovplyvnila aj hudba, konkrétne britská industriálna kapela Coil, okrem maľovania sa tiež venuje hudbe. Techniku maľby prirovnáva k vytváraniu hudobných kompozícií. "Je to komponované ako keby som vrstvil v hudobnom analógu. Jednotlivými ruchmi sa snažím docieliť istú harmóniu, keď mi to tam odznie, viem, že ten obrázok je pre mňa nejakým spôsobom hotový."

01016872.jpeg

Víťazný obraz Maľba 2009 od Erika Šilleho je spolu s ďalšími nominovanými vystavený v Dvorane Ministerstva kultúry SR v Bratislave do 18. októbra. Okrem toho má v galérii Krokus, taktiež v Bratislave, samostatnú výstavu s názvom e.s. wird hell do 13. novembra 2009.

Související odkazy:
www.eriksille.com

autor: Lucia Udvardyová
Spustit audio