Galéria Photoport

15. červen 2011

Bratislavská galéria Photoport, ako už naznačuje jej názov, sa primárne zameriava na médium fotografie, ale zároveň sa snaží eliminovať hranice medzi jednotlivými umeleckými disciplínami.

Občianske združenie Photoport, ktorého inciatívou je i galéria Photoport, založil Filip Vančo spolu so študentmi na Vysokej škole výtvarných umení s cieľom podporovať mladých autorov zo Slovenska i celého regiónu strednej Európy. Okrem výstavných aktivít sa taktiež venuje publikačnej i vzdelávacej činnosti. Galéria sa presťahovala do nových priestorov, a má i ďalšie novinky.
Viac o fungovaní centra vizuálneho umenia Photoport prezradí Filip Vančo.

Odkazy
www.photoportgallery.com.

autor: Lucia Udvardyová
Spustit audio