Hergot!: Jeruzalém, město modliteb a válek. Jak těžké je najít kompromis?

6. květen 2018
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Jeruzalém, město modliteb a válek. Jak těžké je najít kompromis?

V Jeruzalémě jsou vedle sebe v těsné blízkosti nejposvátnější místa judaismu a křesťanství s velmi posvátnými místy islámu. Jeruzalém je nabitý odkazy na nejzásadnější události v dějinách tří velkých náboženství, ke kterým přes jejich blízkost patří také napětí a konflikty. Jak v dávné minulosti, tak dnes. Situaci v Hergot!u přiblížil publicista a komentátor Jan Fingerland.

Tam, kde stál posvátný Šalomounův chrám, byl o několik staletí později podle islámské tradice vynesen prorok Muhammad do nebes. Odešel do společnosti proroků, kteří mu předcházeli. Samotný chrám má v křesťanské tradici důležitou roli, ale stopy těch nejzásadnějších míst tohoto náboženství najdeme přeci jen o kus dál: Chrám Božího hrobu údajně stojí na místě, kde byl ukřižován Ježíš Kristus. Zároveň si můžete připomenout poslední večeři, nebo zajít do zahrady Getsemane. A to zdaleka není všechno.

Drsnější tváří Jeruzaléma je konflikt, jak v přímo v ulicích, tak prostřednictvím velkých gest na mezinárodní scéně. Posledním hodně viditelným aktem bylo rozhodnutí Donalda Trumpa, který do Jeruzaléma přesunul velvyslanectví Spojených států. Právě zahraniční hráči mají i podle Jana Fingerlanda větší vliv, než by bylo zdrávo. Týká se to mimo jiné právě Chrámové hory, která je naprosto stěžejní pro judaismus i pro islám. „Tam, kde by už palestinská strana byla ochotná udělat kompromis,“ říká Fingerland, „se do hry vloží jiné islámské země.“ Ke specifické atmosféře Chrámové hory patří i to, že je to pro palestinské muslimy a muslimky místo relativně uvolněného a svobodného setkávání. „Hrál jsem tam třeba fotbal s dvanáctiletým muslimským klukem, což vůbec nelze chápat jako znesvěcení toho místa, ale znamení toho, že tam mohou být Palestinci svobodně sami sebou,“ vysvětluje Fingerland.

Jan Fingerland

V Jeruzalémě je přes 1200 synagog, přes 150 křesťanských kostelů a chrámů, přes 70 mešit. V ulicích Jeruzaléma potkáváte lidi nejrůznějšího vzezření a přesvědčení. Značnou část z nich ale spojuje právě to, že je k tomuto městu táhne víra, jakkoli odlišně ji třeba mohou chápat. Od etiopských mnichů přes súfijské imámy až po židovské feministky, které bojují o svoje místo u Západní zdi. Fingerland zdůrazňuje, že v Jeruzalémě nejsou jen mezináboženské konflikty, ale i živý mezináboženský dialog. Iniciativ a lidí, kteří se i na náboženských základech snaží o konstruktivní řešení celé spletité a napjaté situace, je podle něj rozhodně hodně. Do budoucnosti hledí s nadějí.

Zajímá vás víc? Jsou boje o Jeruzalém skutečně náboženským konfliktem, nebo je to zástupné téma? Jakou roli v Jeruzalémě hrají američtí evangelikálové, jakou arabští křesťané? A jak se zde projevuje různorodost jednotlivých židovských denominací? Pusťte si celý Hergot! s Janem Fingerlandem!

autor: Jan Škrob
Spustit audio