Jak se žije sexuálním deviantům?

18. únor 2011

Mají vůbec právo na sexuální uspokojení? Pokud ano, kde ho mohou hledat? A jaká je realita života lidí, kteří mají poruchu sexuální preference (dg. F65)? I na tyto otázky odpovídala v Diagnóze F psychoterapeutka, PhDr. Martina Venglářová.

Sexuální deviace jsou vrozené poruchy. Muži jimi trpí výrazně častěji než ženy, uvádí se poměr 20:1. Ovšem jen velmi malá část pachatelů sexuálních deliktů (např. znásilnění) jsou sexuální devianti, častěji jde o pachatele s poruchou osobnosti. Evidence sexuálních deviantů společnosti zřejmě nepomůže. A někde nepomůže ani stávající legislativa – v případech mladistvých sexuálních delikventů a vrahů současné zákony neumožňují uložení dlouhodobé sexuologické léčby. I proto jsou po dosažení dospělosti propuštěni z ochranné výchovy a zůstávají prakticky bez dozoru. Možná až do chvíle, kdy spáchají další hrůzný čin…

PhDr. Martina Venglářová
Psychoterapeutka, manželská a rodinná poradkyně, supervizorka, lektorka. Pracovala v Psychiatrické léčebně Bohnice (Krizové centrum, Sexuologie, Poradna pro rodinné příslušníky), na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy jako odborná asistentka, v Bílém kruhu bezpečí (poradkyně a lektorka) a v sexuologickém centrum Gona. Od roku 2005 v soukromé praxi.

Autorka (resp. spoluautorka) titulů:
Komunikace pro zdravotní sestry, Problematické situace v péči o seniory – Příručka pro zdravotnické a sociální pracovníky, Průvodce partnerským vztahem, Psychiatrická ošetřovatelská péče, Sociální práce s lidmi duševně nemocnými (všechny tituly vydalo Nakladatelství Grada)

Odkazy:
PhDr. Martina Venglářová
Sexuologická společnost ČLS JEP
Sexuologický ústav
Soukromé sexuologické centrum Gona
ČEPEK – Česká pedofilní komunita (svépomocná skupina, obsahuje i odkazy na odbornou literaturu týkající se sexuálních deviací)

Spustit audio