Jak zvládnout životní krizi?

Těžkých situací máme v životě mnoho. Některé zvládneme sami, s některými nám pomohou naši blízcí. Někdy se ale okolnosti sejdou tak, že nám naše stávající kompenzační mechanismy nefungují, přátelé nedokážou pomoci a my zatím ztrácíme naději na to, že se situace někdy zlepší.

Krize mohou navazovat na akutní události, např. úmrtí blízké osoby nebo rozpad partnerského vztahu, mohou být vyvrcholením dlouhodobého přetížení a vrstvení menších problémů anebo mohou být důsledkem nezvládnutí či nepřijetí některé z vývojových etap. Můžou být různě hluboké a mohou trvat různě dlouho. V každém případě jsou normální.

O krizi, o tom, jak ji můžeme zvládat, co se nám při ní může dít, kam může vést a také k čemu nám může být, jsem si povídala s primářem primariátu Komunitní péče při Psychiatrické léčebně v Bohnicích, MUDr. Petrem Příhodou.

MUDr. Petr Příhoda, psychiatr a psychoterapeut (15 let působí na Centru krizové intervence, PL Bohnice; 10 let působí v Denním psychoterapeutickém sanatorium Ondřejov), muzikant (Strojvůdce a psychokat).

Literatura
Špatenková, N.: Krizová intervence pro praxi
Vodáčková, D. a kol: Krizová intervence
Peck, M. Scott: Nevyšlapanou cestou
Yalom, Irvin D.: O psychoterapii a lidském bytí

Odkazy
Centrum krizové intervence, PL Bohnice, Praha
Krizové centrum RIAPS, Praha
Krizové centrum při Psychiatrické klinice FN Bohunice, Brno
Poradna „Stop Stigma Psychiatrie“

Kontakt
Krizová linka CKI, PL Bohnice: 284 016 666