Jindřich Vobořil: Drogy a mýty

Téma užívání drog se v médiích, ale i v běžných rozhovorech, vyskytuje docela často. Stále však zaznívají tvrzení, o nichž můžeme s trochou snahy (a odvahy) tvrdit, že jsou to pouhé mýty. Patří mezi ně jistě i tato: „Drogy berou děti, které pocházejí ze špatných rodin. Drogy jsou jen špatné. S uživateli drog mohou pracovat pouze lidé, kteří mají s drogami zkušenosti.“

S národním protidrogovým koordinátorem, psychoterapeutem a zakladatelem Sdružení Podané ruce, Mgr. Jindřichem Vobořilem, Pg.Dip., jsem si v Diagnóze F povídala nejen o těchto tvrzeních, ale i o tom, jak souvisí užívání drog s duševním zdravím a co dělat pro to, abychom minimalizovali pravděpodobnost, že se užívání drog zvrhne z experimentu do problémového braní.
I tentokrát jsme se tématu věnovali nejen na rovině teoretické, ale i na té praktické – Jindřich Vobořil mluvil nejen o příbězích a zkušenostech svých klientů, ale i o zkušenostech vlastních.

Mgr. Jindřich Vobořil, Pg.Dip., národní protidrogový koordinátor, ředitel odboru protidrogové politiky a sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky; zakladatel Sdružení Podané ruce; psychoterapeut.

Literatura:
Kol. autorů Sananim o.s.: Drogy – otázky a odpovědi
K. Kalina: Základy klinické adiktologie

Odkazy:
Mgr. Jindřich Vobořil, Pg.Dip.
Sdružení Podané ruce
Informační portál o ilegálních a legálních drogách
Drogový informační server
Drogová poradna (Sananim o.s.)