Michaela Svatošová z Gender Studies: Kybernásilí už se týká i seniorů a seniorek

03636282.jpeg
03636282.jpeg
Problém kybernásilí narůstá na intenzitě s rozvojem technologií a s tím, jak prostupují našimi životy. Guardian nebo Twitter kvůli hrozbám kybernásilím mění svou politiku, ruší diskuzní fóra nebo cenzurují vlastní obsahy a nejsou zdaleka jediní. Projekt Stop kybernásilí na mužích a ženách, zaštítěný nevládní neziskovou organizací Gender Studies, se snaží prohloubit povědomí nejen o genderových aspektech kybernásilí, ale hledá také účinné prostředky, jak se jim bránit. Podle Michaely Svatošové se totiž téma kybernásilí týká téměř každého druhého člověka.

„Naším nejstarším respondentem ve výzkumu byl muž kolem padesáti let věku, ale další výzkumy už prokázaly, že téma kybernásilí se týká i seniorů a seniorek. Už to dávno není otázka jen mladých lidí, ale jde to napříč generacemi, bez jakýchkoliv genderových rozdílů,“ zdůrazňuje Svatošová a dodává, že větší náklonnost stát se obětí kybernásilí má člověk, který je aktivnější ve virtuální sféře. „Blogerka nebo aktivistka z malé vesnice nebo člověk, který přispívá na chaty a diskuzní fóra, můžou zažít stejnou míru kybernásilí jako člověk, který žije v desetimilionovém městě.“

„Pojem kyberšikana je v českém mediálním prostředí spojován především s dětmi a mládeží, případně s rodiči a vyučujícími. I proto jsme přešli k pojmu kybernásilí, protože ten termín pro nás znamená větší zastřešení celé problematiky,“ vysvětluje Svatošová, proč je v názvu projektu slovo kybernásilí, a ne kyberšikana. Kromě samotného výzkumu, jehož výsledky jsou k nalezení na webu genderstudies.cz, funguje v rámci celého projektu i bezplatná poradna na stránkách www.stopkybersikane.cz, zaměřená na problematiku kyberšikany a násilí na internetu. „Důležité je, aby se člověk o to téma zajímal a nezačal ho řešit, až když přijde problém,“ zdůrazňuje Svatošová důležitost informovanosti ohledně kybernásilí. Jak kyberšikaně předcházet a jak by se měl člověk zachovat v případě virtuálních útoků na svou osobu? Poslechněte si celý rozhovor!

03749995.jpeg