nEUron: Politika, literatura, školství

20. únor 2015

Každých čtrnáct dní vám v pořadu Rentgen nabízíme rubriku nEUron, na které spolupracujeme s mezinárodním rozhlasovým projektem Euranet. I tentokrát jsme připravili tři reportáže s evropskou tematikou.

Jakým způsobem uvažují o postavení České republiky ve světě lidé, kteří ovlivňují tvorbu české zahraniční politiky? Co je podle nich českým národním zájmem? Jakou budoucnost předpovídají EU? Koho tito lidé považují za klíčové partnery ČR v Evropě? Na tyto otázky se zaměřil výzkum Asociace pro mezinárodní otázky, který je prvním podobným projektem v českém prostředí. Vedoucím průzkumu byl Jakub Eberle. Pro nEUron Radia Wave s ním pořídila rozhovor Ivana Veselková.

Česko-německé vztahy jsou vnímány jako jedna z priorit české zahraniční politiky. V rámci EU je Německo naším nejvýznamnějším obchodním partnerem. V rámci této skutečnosti jsou někdy trochu upozaďovány vzájemné kulturní vztahy, které mají dlouhou historickou tradici. Pražský literární dům autorů německého jazyka se snaží připomínat a oživovat tradici tzv. česko-německé literatury.

V posledním příspěvku dnešního nEUronu jsme nabídli informace o aktuální zprávě Evropské komise, která představuje náklady na univerzitní vzdělání v jednotlivých evropských zemích. Reportáž redaktorky slovinského rozhlasu Ivany Unuk přeložila Zuzka Rejchová.

autoři: Ivana Veselková , Susana
Spustit audio