Nový synodní senior Českobratrské církve evangelické: O strachu, křesťanských hodnotách a budoucnosti církve

30. květen 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Pavel Pokorný

Pavel Pokorný, který byl zvolen novým synodním seniorem Českobratrské církve evangelické, v minulosti působil jako farář v Trutnově a Praze-Střešovicích, mezitím ale krátce také jako nemocniční kaplan v americkém Texasu. Jak se rozhodl stát farářem? Co mu přinesla zkušenost s farářskou prací v době normalizace? V čem vidí svůj největší úkol coby nejvýše postavený farář v církvi? A co jsou podle něj ty nejdůležitější křesťanské hodnoty?

Funkce synodního seniora je jen jedním z prvků demokratického uspořádání Českobratrské církve evangelické. Nejvýše postavený farář je členem voleného orgánu složeného z farářů i laiků (nefarářů) a o postavení hlavy církve se dělí se synodním kurátorem, nejvýše postaveným nefarářem.

Je to funkce zčásti administrativní, zčásti jde o reprezentaci církve navenek, ale podstatná je i její duchovní náplň. Tak jako má běžný farář duchovně na starosti svůj sbor, synodní senior pečuje o celou církev. V praxi to znamená například být k dispozici právě i farářům a farářkám jednotlivých sborů a zajímat se o ně. V neposlední řadě je synodní senior u velkých rozhodnutí, která se týkají celé církve (byť není někým, kdo by autoritativně rozhodoval), i velkých diskuzí.

Jako téma, které by mohlo být v Českobratrské církvi palčivé, uvádí Pavel Pokorný manželství pro všechny. I když bývá Českobratrská církev evangelická považována za liberální společenství a mnozí faráři a farářky jsou už dnes otevřeni obřadům u příležitosti uzavření registrovaného partnerství, visí kolem otázky manželství řada otazníků. Pavel Pokorný za prioritu považuje naslouchat LGBT lidem a brát vážně jejich potřeby.

Zajímá vás víc? Pusťte si celý pořad!

Spustit audio