Obdivované aleji v Lužické na Praze 2 hrozí vykácení. Zachrání ji protesty obyvatel nebo revizní posudek?

1. srpen 2019

Lužická ulice na pražských Vinohradech má mezi památkově chráněnou zástavbou Prahy 2 výlučné postavení. Dost často o ní někdo řekne, že je to nejhezčí ulice v Praze, turisté se sem chodí fotit na Instagram a ti, co jenom procházejí, jdou raději stínem uličního stromořadí v Lužické, než aby šli jinudy. Nezaměnitelný charakter ulice utváří alej osmdesáti břestovců západních, jejichž koruny nad silnicí se proplétají v mohutnou zelenou klenbu.

Zkraje léta se začalo mezi obyvateli ulice a přilehlého okolí proslýchat, že by se v Lužické mohlo kácet. Bylo to zrovna v době, kdy vrcholila kauza kácení vzrostlých javorů Na Smetance, a tak se lidé poměrně rychle zmobilizovali a začali si zjišťovat víc. „Já tady žiju v té ulici už dvacet let. Když jsem přišel do Prahy, jinak jsem Chorvat ze Záhřebu, a hledal nějaké vhodné bydlení, právě Lužická mě zaujala těmi stromy. To bylo neuvěřitelné, jako by to bylo nějaké logo,“ vysvětluje svůj vztah k Lužické Miro, který v ulici nejen bydlí, ale také provozuje malé studio. Kromě citové vazby, kterou si hodně obyvatel ulice ke stromům vytvořilo, šlo v období největších veder zároveň o jedno z mála míst v přilehlém okolí, kde se dalo město přežít. Povrch vozovky pod silnou vrstvou zeleně měl o několik stupňů méně než v okolních prostorách.

Vedení Prahy 2 mě po žádosti o vyjádření odkázalo na svůj otevřený dopis obyvatelům městské části, ve kterém říká: „Zprávy o tom, že městská část hodlá pokácet stromořadí v Lužické ulici, jsou absolutní fámou. Praha 2 naopak nesouhlasí s masivním kácením stromů, a proto také požádala hlavní město Prahu coby majitele stromořadí o vypracování oponentního dendrologického posudku.“ Kde se tedy tato fáma vzala?

Lužická ulice na Praze 2

Informaci o kácení vynesl na veřejnost z jednání Komise životního prostředí, poradního orgánu Rady městské části Prahy 2, opoziční zastupitel za Piráty Jaroslav Němec. V květnu 2019 totiž dorazil z Technické správy komunikací, firmy Magistrátu hlavního města Prahy, posudek znalce v oblasti dendrologie (ovocnářství a zahradnictví) Ing. Jiřího Grulicha. V něm se počítá s kompletním vykácením stromořadí ve třech fázích. „Komise životního prostředí jednohlasně souhlasila, že má městská část Praha 2 s tímto materiálem jít na hlavní město Praha, jelikož dané stromořadí má ve správě TSK,“ vysvětluje zastupitel Němec, jak se o kácení dozvěděl.

Ke zveřejnění neveřejného průběhu zasedání poradního orgánu ho motivovalo získání dostatku času na změnu rozhodnutí. V případě kauzy kácení Na Smetance totiž bylo protestujícím vyčítáno, že přišli příliš pozdě. Následně vznikla petice za zachování aleje i facebooková skupina, kde si lidé vyměňují zkušenosti a názory, jak postupovat při snaze o záchranu stromořadí.

„V případě stromořadí v Lužické, kde jsme správcem, je naším hlavním úkolem zajistit bezpečnost pod stromy,“ vysvětluje tisková mluvčí TSK Barbora Lišková motivace správce stromořadí pro vypracování dendrologického posudku. „Vlivem nepříznivých životních podmínek se stromy značně vyklání. Koruny jsou pokřivené, vzájemně do sebe vrostlé, se všemi negativními růstovými i statickými dopady. Dochází ke značnému mechanickému narušení dřevního skeletu v centrálních částech korun, dosahujícímu až havarijního stavu,“ komentuje svůj posudek sám Ing. Grulich. Tolik obdivovaný tunel zeleně je z dendrologického hlediska vlastně chybou. Jak se zdá, u posuzování životnosti stromů na Lužické hraje roli i potenciální úprava povrchů komunikace a inženýrských sítí, které kořenové systémy stromů obecně špatně snáší.

„Ty stromy samozřejmě mají svoji životnost, když jsou bouřky, samozřejmě se stane, že i padne nějaká větev. Nicméně proto tady máme nějaké služby, které se o to musí starat,“ myslí si Miro, který sice hledisko bezpečnosti chápe, ale nemělo by být argumentem pro poražení celé aleje. „Ve vztahu ke stromům se slovo havarijní zneužívá shora zdola. Téma výsadeb je sice velmi frekventované, ale téma péče a zachování zůstává v pozadí. Jestli nám něco pomůže přežít ty extrémní vedra, tak to nejsou nové stromy, ale jsou to přesně ty stromy, které dneska máme,“ doplňuje svůj pohled Jaroslav Kolařík, odborník na projekční a inženýrskou činnost v oblasti arboristiky ze společnosti Safe Trees. Momentálně probíhá práce na revizním posudku, jehož výsledky zatím neznáme. Na konci léta by snad měla být radnicí uspořádána i veřejná debata na toto téma.

Jak se v průběhu léta vyvíjela kauza okolo stromů v Lužické ulici a jaké jsou argumenty pro a proti kácení aleje? Poslechněte si příspěvek Ondřeje Šebestíka.

Spustit audio

Více z pořadu

Mohlo by vás zajímat

E-shop Českého rozhlasu

Vždycky jsem si přál ocitnout se v románu Julese Verna. Teď se mi to splnilo.

Václav Žmolík, moderátor

tajuplny_ostrov.jpg

Tajuplný ostrov

Koupit

Lincolnův ostrov nikdo nikdy na mapě nenašel, a přece ho znají lidé na celém světě. Už déle než sto třicet let na něm prožívají dobrodružství s pěticí trosečníků, kteří na něm našli útočiště, a hlavně nejedno tajemství.