Od vysokoškoláků se čeká, že studium na dálku zvládnou. Oni se však často potýkají s depresemi, říká psycholožka

7. květen 2021

Až čtyřicet procent vysokoškoláků zažívá menší či střední depresi, což je násobně více než v běžné populaci. Očekává se od nich, že mnohaměsíční přesun studia do on-line prostoru prostě zvládnou, jsou přece dospělí. Přizpůsobení pro jedince s duševními poruchami je v současné době nesnadné, někdy studenti raději skončí, než aby bojovali se systémem.

Psycholožka Zdeňka Hort z Poradenského a profesního centra Mendelovy univerzity v Brně potvrzuje velký nárůst zájmu studentů o služby poradny. „Před koronavirem jsme byli schopni reagovat na poptávku studentů třeba i do druhého dne, teď na konzultaci čekají přibližně tři týdny.“

Na poradnu se studenti obrací s nejrůznějšími tématy – od potíží s prokrastinací a s tím, že se jim nedaří udržet pozornost při on-line výuce, přes vztahové problémy až k vážným tématům, jako jsou třeba vleklé konflikty v rodině nebo domácí násilí. Přechod do on-line formy výuky, ale i vlastního poradenství s sebou nese pro řadu studentů i praktické komplikace.

Čtěte také

„Někteří studenti, kteří se vrátili z kolejí domů, už se vlastně neměli kam vrátit. V jejich pokoji už třeba bydlí nějaký jiný sourozenec a oni teď nemají prostor na studium, ale ani na to, aby on-line řešili svoje problémy, protože nemají soukromí,“ popisuje psycholožka jednu z komplikací, se kterou se studenti, kteří šli studovat do jiného města, mohou také potýkat. Ostatně i samotný původně neplánovaný návrat z kolejí domů může v řadě rodin akcelerovat dynamiku rodinných vztahů a konfliktů.

Studenti se specifickými potřebami, tedy například se zkušeností s duševními poruchami, mají v běžném režimu možnost požádat o různé modifikace výuky a zkoušek, aby pro ně bylo studium jednodušší. V praxi jde například o posunutí termínů nebo prodloužení času u zkoušek. Některé modifikace teď nejsou možné, s jinými vyučující nesouhlasí. Podle psycholožky teď tito studenti častěji studium předčasně ukončí, než aby bojovali se systémem.

Vedle individuálních konzultací zkouší v Poradenském a profesním centru Mendelovy univerzity v Brně nabídnout klientům i podpůrné terapeutické skupiny. Jak se pracuje se skupinou v on-line prostředí? A s jakými dalšími praktickými potížemi se musí vyrovnávat studenti? Poslechněte si rozhovor s psycholožkou Zdeňkou Hort.

Spustit audio