Přežijete kolaps civilizace? Otestujte svoje znalosti nákazových filmů!

Z filmu Nákaza

Je tu nákaza. Vědci vám to říkali. My vám to říkali. Filmy nás na to roky svědomitě připravovaly, ale jak se zdá, tak zbytečně.

Následující test, vzniklý v ilegální laboratoři filmové show Čelisti, odhalí, jak dobře jste na případný konec světa vlivem smrtící nákazy připraveni. Utáhněte si roušky, navlečte si rukavice a koukejte klikat, váš život na tom závisí!