Profesor Petrusek: Originální myslitel a kritik doby

20. srpen 2012

V neděli 19. srpna zemřel významný český myslitel, sociolog Miloslav Petrusek.

Jeho přednášky patřily k těm nejoblíbenějším a nejzajímavějším. Profesor Miloslav Petrusek nepatřil k přednášejícím, kteří přišli na hodinu a půl do auly a z papírů odříkali studentům materiály, které se mají naučit na zkoušku.

Do svých projevů vkládal osobní pohled, který často kombinoval s historkami ze svého života. Tím dokázal své žáky upoutat, často i rozesmát. Hlavně v nich ale dokázal díky své osobnosti vzbudit zájem o jinak ne příliš atraktivní obor – sociologii. Na přednáškách se často svěřoval se svými zdravotními problémy a vtipkoval, jaké to bude, až tu nebude. Na jeho slova nyní došlo. Guru české sociologie – Miloslav Petrusek – zemřel v 75 letech.

Miloslav Petrusek patřil mezi velké kritiky dnešní společnosti a politiky. Vadilo mu hlavně to, že lidé bohatnou materiálně, ale jejich kulturní kapitál se snižuje. Stále upozorňoval na to, že lidé hloupnou, zadlužují se, neangažují se veřejně a všechno pro ně musí být zábavné. Petrusek uměl lidi přinutit, aby se nad světem, ve kterém žijí, pořádně a kriticky zamysleli.

Rodák ze Zlína vystudoval filozofii a dějepis v Brně. V 60. letech působil v Ústavu sociálně-politických věd Univerzity Karlovy. Stál u zrodu klasické sociologie, ve smyslu výzkumného oboru. Dlouhá léta pracoval jako asistent na katedře sociologie pražské Filozofické fakulty UK. V roce 1970 byl vyloučen z KSČ a až do revoluce nemohl pořádně publikovat ani vyučovat. Spolu s brněnskými disidenty připravoval během těchto těžkých let knihy, které vyšly po roce 1989. Po pádu komunismu se stal docentem v oboru sociologie, později také profesorem. Byl dlouholetým předsedou Masarykovy československé sociologické společnosti.

00563731.jpeg

Jeho profesorská dráha je spojená hlavně s pražskou Fakultou sociálních věd, kterou spoluzakládal. V letech 1992–97 byl jejím děkanem. Poté působil tři roky jako prorektor Univerzity Karlovy. Petrusek byl také jedním ze zakladatelů Knihovny Václava Havla. V roce 2003 obdržel francouzský řád rytíře Akademických palem.

Po Miloslavu Petruskovi tak kromě mnoha odborných publikací zůstaly tisíce studentů, kteří si od svého učitele snad vzali to nejlepší – přemýšlivost a kritický pohled. Petrusek zasvětil velkou část svého života studiu díla prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Právě on už v 90. letech 19. století upozorňoval na „nebezpečí proměny vzdělání v polovzdělanost.“ To samé činil Miloslav Petrusek.

autor: Martin Melichar
Spustit audio