Prostor pro společenskou kritiku, fikci i umění. Ne-kolektiv Björnsonova je ve finále Ceny Jindřicha Chalupeckého

16. červen 2021

Umělecký ne-kolektiv Björnsonova je další entitou, která se stala součástí letošního finále ceny Jindřicha Chalupeckého. Aktuálně tato skupina funguje ve složení Nik Timková, Zuzana Žabková, Lucie Svoboda Mičíková, Lucia Kvočáková, Tamara Antonijević a Tanja Šljivar. Björnsonova je fluidní a propustná platforma, kde spolupracuje proměnlivá skupina autorek a autorů.

„Jednotlivé osoby fungující v platformě Björnsonova jsou podstatné, ale nesoustředíme se tolik na autorství, propojují nás nevylučující se názory na otázky života a politiky,“ vysvětluje Nik Timková.

Počátky spolupráce této platformy provázela setkání nad různými tématy společenské kritiky, například otázkami feminismu. „Začínaly jsme s čtenářským klubem, který se jmenoval Úternica. Bavily jsme se o tom, jaká je naše pozice jako umělkyň, které žijí v této době, v prekariátu,“ pokračuje Zuzana Žabková. Dodává také, že dialog vedený členkami a členy skupiny se týká jak každodenních životních situací a práce, tak fikce a umění.

Otázky podmínek, za kterých lze fungovat v prostředí uměleckého provozu, zde nezůstávají jen v teoretické rovině. Jedním z důležitých faktorů spolupráce je i realistické využívání rozpočtů vzhledem ke všem zúčastněným. „Vždy přemýšlíme nad tím, co si můžeme dovolit, abychom se neprekarizovali navzájem,“ dodává Zuzana.

O spolupráci půjde navíc i v případě společné podzimní výstavy všech finalistů a finalistek Ceny Jindřicha Chalupeckého v Pražákově paláci v Moravské galerii v Brně. V rámci diskuze vznikají různé přístupy, které by mohly jednotlivá díla spojovat. „Na poslední společné schůzce jsme hledali nějaké pojítko mezi pracemi, které tvoříme. Přišli jsme na nápad mít text, třeba fikci, který by provázel diváky instalací,“ poodhaluje Björnsonova možnou koncepci výstavy.

Björnsonova je fluidní a propustná platforma, kde spolupracuje proměnlivá skupina autorek a autorů

Na jakém základě se skupina Björnsonova zformovala? A má nastavené nějaké mantinely, čemu se věnuje a s kým spolupracuje? Poslechněte si celý rozhovor.

Spustit audio

Související