Reforma ubytování na VŠ kolejích

6. březen 2013

V pondělním předpůlnočním vysílání pořadu Radium na vlnách ČRo 6 se Vašek Pešička věnoval sporné reformě dotací na ubytování vysokoškolských studentů na kolejích, která v současnosti víří nesouhlas mezi studenty, ministerstvem a vedením univerzit a kolejí.

Do studia si pozval ředitele odboru vysokých škol MŠMT Ing. Josefa Beneše, delegáta Jihočeské univerzity ve Studentské komoře Rady vysokých škol Tomáše Zdechovského a studentku prvního ročníku Policejní akademie v Praze Janu Jungwirtovou.

Otázku, co navrhovaná reforma mění, zodpovídal Ing. Beneš, který je jedním z jejich tvůrců.

Navrhovaná reforma mění nepřímou dotaci na ubytování a stravování, která se dnes poskytuje vysokým školám, na přímou dotaci studentům ve formě stipendia. Podpora stravování studentů by probíhala víceméně podle současných pravidel.

Co je však nové, jsou kritéria udělování této podpory. Ministerstvo školství vytvořilo pracovní skupinu, které se účastnili studenti, kvestoři, zástupci ubytovacích zařízení a zástupci ministerstva. Tato skupina vytvořila 3 možné varianty reformy financování ubytování vysokoškolských studentů na kolejích. Po dalších jednáních byla vybrána první varianta:

Na podporu by měli mít nárok všichni studenti zapsaní v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu v prezenční formě studia. Následuje další sporná podmínka: aby měl student na podporu nárok, musí být zapsán v prvním studovaném studijním programu nebo programu na něj navazujícím a v průběhu svého studia nepřekročil standardní dobu studia kteréhokoli ze souběžně studovaných studijních programů anebo všechna další studia ve studijních programech úspěšně ukončil. Tato podmínka je sporná, jelikož vyřazuje ty studenty, kteří neuspěli při prvním pokusu dostat se na vysokou školu v programu, který chtěli studovat (hodně oblíbené obory jako práva, medicína, filozofie, psychologie a další), a z důvodu neúspěchu si zvolí obor, na který je snazší se dostat. V následujícím roce jsou však již u přijímaček úspěšní a dostanou se na svůj vytoužený obor, ale již tak nesplňují podmínku získání podpory.

Argumentem je, že stát chce podporovat ty studenty, kteří uvážlivě volí své studijní zaměření, jdou cílevědomě za svou představou a pokračují až k nejvyššímu možnému stupni vzdělání v rámci zvoleného oboru.

Neméně důležitou změnou je, že podporu by získali všichni studenti, kteří nemají trvalé bydliště v obci a okrese sídla vysoké školy nebo její součásti anebo v hlavním městě Praze, jde-li o vysokou školu se sídlem v Praze. Toto kritérium je měkčí než v současnosti uplatňované podmínky získání místa na koleji.

My jsme se samozřejmě zeptali také studentů, jak se jim návrh reformy líbí.

Jedním z kritiků připravované reformy je právě jeden z hostů - Tomáš Zdechovský. Ptali jsme se ho, co se mu nelíbí na sporných bodech reformy. O názor jsme požádali i zástupkyni studentů Janu Jungwirtovou a samozřejmě že na jejich výtky reagoval i Ing. Beneš.

Zjišťovali jsme, co se na reformě nelíbí jednomu z jejích předních kritiků a odpůrců - prvnímu místopředsedovi akademického senátu Technické univerzity v Liberci Ing. Josefu Novákovi - a jaké alternativní řešení navrhuje.

Jak hosté ve studiu reagovali na návrhy Ing. Josefa Nováka a jak by shrnuli klady a zápory chystané reformy?

Jak reformu vítají či zatracují na kolejích, jsme se zeptali ředitele správy účelových zařízení ČVUT v Praze Ing. Radima Menšíka.

Jak jsme si mohli poslechnout, vztah k připravované reformě ze strany kolejí je neutrální, tedy alespoň na Strahově. Ale co na to strahovští studenti? Položili jsem jim otázku, zda by na kolejích zůstali za nových podmínek.

autor: dog
Spustit audio