Sahejte na vodu. Pokud není u dna šedivá. S projektantem Havlíčkem o nenápadných vodních stavbách pro lidi i zvířata

9. srpen 2023

Projektant vodních staveb Tomáš Havlíček z Atelieru Fontes dává prostor vodě. Rozšiřuje koryta řek, aby se k nim dostali lidé, a ptákům umí navrhnout ptačník. A také tůňky a meandry.

Na ptačník jsme se byli podívat v rezervaci Josefovské louky. Je to krajina, která se hodí pro hnízdění lučních ptáků, bylo ale potřeba udělat tu určité úpravy. Proto Česká společnost ornitologická povolala projektanta vodních staveb Tomáše Havlíčka z Atelieru Fontes, aby ptákům navrhl místo na brodění – speciální prohlubeň, která má stupně přesně podle jejich potřeb.

„Vytvořili jsme plošky po deseti centimetrech, na kterých si brodiví ptáci najdou svoje, ťapou si tam a krmí se tam, jak jim to vyhovuje,“ vysvětluje Havlíček. Rezervaci Josefovské louky je možno navštívit, leží poblíž Jaroměře ve východních Čechách.

Tomáš Havlíček z Atelieru Fontes u Ponávky

Podobné nenápadné stavby projektuje Atelier Fontes i na jiných místech – například tůňky, mokřady, rybníky. Mají přilákat ptáky i další živočichy, a hlavně udržet v krajině vodu. Mluvili jsme o tom, proč je důležité dát prostor vodě, jak podobné zásahy fungují a kdo jim brání. „Nemívám dobrý pocit z diskuse se zemědělci,“ přiznává projektant. Proč? Dozvíte se v Bourání.

Břeněk Michálek, správce rezervace Josefovské louky

Navštívili jsme také říčku Ponávku v Brně, jejíž koryto se povedlo rozšířit a zpřístupnit. Lidé si tam teď mohou sednout na břeh nebo přeskákat vodu po betonových balvanech. „Důležité je to udělat tak, aby si lidé mohli sáhnout na vodu,“ popisuje Havlíček. Jaké jsou překážky takového projektu a šlo by to i v jiných městech?

A jak se pozná, jestli má člověk do takové městské říčky máčet nohy? „Podívejte se na dno. Jestli jsou tam šedivé kaly a nárůsty šedivých řas, to je signál: pozor, sem nateklo něco ze splaškové kanalizace,“ upozorňuje projektant.

Tomáš Havlíček z Atelieru Fontes dává prostor vodě – v krajině i ve městě. Poslechněte si celý rozhovor v Bourání!

Ptačí park Josefovské louky je pravděpodobně největší projekt obnovy mokřadů u nás
Spustit audio