Svatá Ludmila by měla být vzorem zvládnutého stárnutí, říká historik a kněz Tomáš Petráček

15. září 2021

Připomínáme si 1100 let od smrti svaté Ludmily. Jak ale vzpomínat na světici, o jejímž životě toho příliš nevíme? „Každá doba má tendenci si do Ludmily promítat to, co zrovna potřebuje. Pro nás může být vzorem, jak zestárnout do určité moudrosti a nadhledu. Možná nic důležitějšího v tuto chvíli nepotřebujeme,“ říká Tomáš Petráček, historik, římsko-katolický kněz a vedoucí katedry kulturních a náboženských studií hradecké univerzity.

Velký nárůst ludmilské úcty začíná podle Petráčka zejména ve 14. století. Zejména Karel IV. kladl důraz na úctu k místním světcům. Zdůrazňoval své přemyslovské a slovanské kořeny, aby získal pevnější postavení v rámci země a nebyl pokládán za cizince. Od té doby už úcta svaté Ludmily jen narůstala a stala se součástí korpusu českých světců, jako byl svatý Václav, Vojtěch nebo Prokop.

Profesor Petráček si myslí, že se svatá Ludmila postupem času stane součástí i sekularizovaného narativu. Dnes se k této světici hlásí nejen katolíci, ale i lidé, kteří nejsou věřící.

Svatá Ludmila

„Svou roli v tomto směru sehrála snaha katolické církve v 2. polovině 19. století zdůraznit tyto tradiční české patrony jako kontrapunkt k nově budovaným nacionalistickým světcům, jako byl Jan Hus nebo Jan Žižka,“ upozorňuje historik. Dodává, že to byla zároveň doba, kdy byl například postaven kostel svaté Ludmily na pražských Vinohradech nebo Antonín Dvořák složil oratorium věnované právě této světici.

I vzhledem k tomu, že toho o životě svaté Ludmily víme poměrně málo, má každá doba tendenci si do světice promítat to, co zrovna potřebuje. Proto pokud má být Ludmila dnes nosnou postavou, musí se podle Petráčka akcentovat i jiné atributy.

Tomáš Petráček

„Naše společnost asi nemá větší problém, než je postupné stárnutí populace. Svatá Ludmila může být postavou, na níž můžeme promýšlet různé věci. Představuje křesťanství, které není agresivní nebo militantní, ale naopak má přijímací sebedarovací složku na prvním místě. Svatá Ludmila by mohla být zároveň vzorem pro zvládnuté stárnutí. Jak zestárnout do určité moudrosti a nadhledu. Možná nic důležitějšího v tuto chvíli nepotřebujeme než přesně takovéto vzory,“ dodává Petráček.

Pusťte si rozhovor a dozvíte se, jestli s obrazem svaté Ludmily pracoval minulý režim v Československu a čím může svatá Ludmila zaujmout mladé lidi.

Spustit audio