Umíte poznat, že s vámi někdo manipuluje? Často jednáme proti svým přáním a ani nevíme proč

7. září 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy partneři, partnerství, vztah

„Manipulace je chování ze zištných důvodů, za účelem získat výhodu,“ vysvětluje v Balancu psychoterapeutka a koučka Zdenka Mlnaříková. V naší komunikaci je důležité nejen to, co je řečeno, ale i jaké sdělení vyvolává emoce. Když po nás lidé něco chtějí, mohou se dopustit manipulativního chování. Snaží se vyvolat strach, bezmoc, zmatek, ale také vděk, pocit přijetí a radost.

Společné manipulaci je, že se snaží vyvolat emoci a k něčemu nás dotlačit. Ne vždy samozřejmě přichází se zlým úmyslem, ale upřímná komunikace je pro zdravé vztahy lepší.

„Nejčastější manipulaci známe z rodiny, děti manipulují s rodiči a naopak.“ Není možné se tomu vždy vyhnout, když učíme dítě chodit přes silnici, nelze se na tom domluvit a vyžádat jejich souhlas. Jde o bezpečí. Problém je, když je manipulace převažující způsob chování. Stává se, že si manipulující své konání ani neuvědomuje. Prostě je na to celý život zvyklý.

Zdenka Mlnaříková

Manipulaci můžeme poznat podle reakce těla, podle emocí. Někdo nás přemlouvá nebo k něčemu tlačí, cítíme se nekomfortně, nechce se nám, ale kývneme. Samozřejmě to neplatí vždy. Cítit se nepříjemně můžeme i při rozhodnutích, které bychom opravdu chtěli nebo měli udělat.

„Pokud jsme dobře napojeni na své tělo, je to dobrý základ pro další práci.“ Upřímnost a autentická komunikace je podle Mlnaříkové náročná, ale vyplatí se a musíme se ji učit. Všímá si, že se rozšiřuje okruh lidí, kteří umí zdravě komunikovat. Vyžaduje to ale napřed poznat sebe. Jaký jsem, jaké jsou v této chvíli má přání, obavy, co mi říká tělo a emoce? Teprve když se naučíme vést dialog sami se sebou, můžeme ho dobře používat i s druhými.

Poslechněte si celý Balanc o manipulaci, upřímné komunikaci a práci s nimi.

autor: Petr Bouška
Spustit audio

Související