Zákon versus domácí násilí

15. prosinec 2011

V rámci prosincového projektu Vidíme to jinak se ve vysílání RW věnujeme také tématu „žen v nouzi“, nepřímo tedy i otázce domácího násilí. Od roku 2007 u nás platí zákon, kterým se měnily některé právní předpisy v oblasti ochrany před domácím násilím.

Tento zákon mimo jiné zavedl institut vykázání násilné osoby. Od 1. ledna 2009 pak vstoupila v platnost nová norma, která tento institut upravuje poněkud odlišně.

V rozhovoru se soudcem Tomášem Durdíkem, který byl jedním tvůrců prvně zmíněného zákona, jsme se ptali na hlavní změny v Zákoně o Policii ČR týkající se vykázání, na vzrůstající počet vykázaných násilných osob (téměř 1200 lidí od letošního ledna do listopadu), na to, proč se násilná osoba vykazuje právě na 10 dní, na intervenční centra a jejich roli v problematice domácího násilí i na to, jak je právně ošetřena spolupráce státu s nevládními neziskovými organizacemi.

autor: Robert Candra
Spustit audio