Zapomněli jsme si všímat emocí, potlačené a odmítnuté emoce nás vedou do terapie, říká psycholog

4. prosinec 2020

O mindfulness se častěji mluví jako o metodě, jak zvládat stres, než jako o terapeutickém nástroji pro lidi s duševními poruchami. Jan Benda využívá všímavost v psychoterapii. Podle něj může výrazně ovlivnit to, zda bude či nebude člověk potřebovat na své potíže medikaci.

„Mindfulness je schopnost uvědomovat si procesy, které se právě dějí v našem těle a v naší mysli v přítomném okamžiku a s akceptujícím postojem,“ vysvětluje základní princip všímavosti psycholog a psychoterapeut Jan Benda. Všímat si můžeme smyslových vjemů, toho, že myslíme, ačkoliv nás v tom okamžiku nezajímá konkrétní obsah naší mysli, i toho, jaké emoce právě prožíváme.

Psycholog a psychoterapeut Jan Benda

„Pracuji s lidmi, kteří mají úzkosti a deprese. Jejich myšlenky se mnohdy cyklí, obsahově jsou často kritické a sebekritické a tím dále rozvíjí úzkost nebo depresivní náladu. Jakmile si ale všimnou, že teď a tady slyší zvuky, vnímají okolí, tak se ten myšlenkový proces přeruší a už to je elementární první pomoc,“ říká psychoterapeut.

Kurzy mindfulness jsou v posledních letech velmi populární. Zájem o mindfulness může souviset se seberozvojovými trendy ve společnosti i s tím, že si více uvědomujeme, jak málo všímaví vlastně jsme. „Jsme zvyklí neustále přemýšlet. Lidé se třeba probudí a hned ráno se ty myšlenky rozjedou. Hodně myslíme, a čím více přemýšlíme, tím méně věcí si všímáme,“ říká Benda.

Čtěte také

V psychoterapii pak všímavost používá jako terapeutický nástroj uvědomění si třeba toho, kde v těle nějakou emoci prožíváme, a prostřednictvím tohoto prožitku můžeme snadněji vzpomínat, kdy v životě jsme už podobný tělesný pocit zažili.

Všimnout si konkrétních emocí, které prožíváme, je první krok. Ten druhý pak je s emocí začít pracovat. Proč některé emoce odmítáme nebo potlačujeme? Proč je v terapii tak častým tématem pocit méněcennosti? A jak může všímavost ovlivnit medikaci lidí s duševní poruchou? Poslechněte si Diagnózu F s Janem Bendou.

Spustit audio

Související