Automatky: Eurytmie – školení vůle nejen pro naše děti

Děti, 3. třída, Živly
Děti, 3. třída, Živly

Jitka Radová už v devadesátých letech sháněla alternativní školu pro svoje dvě dcery. Našla waldorfskou školu, podřízenou německé asociaci. Měla tedy jistotu, že alternativa je řízena antroposofickou filosofií, která má v německy mluvících zemích tradici. Tam se seznámila i s eurytmií, rytmickým cvičením pro tělo a duši.

„Na dnech otevřených dveří waldorfské školy jsem před pětadvaceti lety viděla první hodinu eurytmie. Vedla ji taková velmi korpulentní Němka. Byla jsem překvapená, s jakou lehkostí se pohybuje, a naprosto mě to okouzlilo. Okamžitě jsem věděla, že tohle chci dělat. Jediná tehdejší možnost, jak se v daném oboru rozvíjet, byla jít studovat do zahraničí. To jsem ale nemohla, měla jsem dvě malé děti a práci... A asi za 14 dní mi volali, že se denní studium eurytmie otevřelo i u nás, a já jsem hned nastoupila do kurzu,“ říká původně absolventka žurnalistiky na UK Jitka Radová.

Eurytmie je těžko popsatelné cvičení, které spadá do výuky waldorfských škol. Rudolf Steiner ho vymyslel na začátku dvacátého století a později se stalo běžnou pohybovou součástí antroposofického světa. Eurytmie se dá považovat za terapeutické cvičení, v německy mluvících zemích funguje i eurytmie léčebná a běžně se používá jako terapie ve zdravotnických zařízeních. V Německu a Rakousku ji lze navštěvovat i jako běžný volnočasový pohybový kurz, kam dochází děti i dospělí, kteří nemají s waldorfskou pedagogikou nic společného.

„Eurytmie je velkým školením vůle. A to je, myslím, dnes v době mobilů, počítačů a televizí velmi potřeba. Studenti pražského Waldorfského lycea popsali eurytmii jako aktivitu, při níž chodíte po provaze, zpíváte hymnu a u toho počítáte trojčlenku. Takhle komplexní a komplikovaná je eurytmie,“ dodává Jitka Radová.

Eurytmii se dnes věnují i její dcery, které prošly waldorfským vzděláním těsně po revoluci. Poslechněte si rozhovor o tom, co je eurytmie a v čem může být nápomocná v běžném denním životě.

Humoreska
Řecký tanec míru, eurytmie