Čeká nás neolitická revoluce 4.0? Precizní zemědělství hledá průnik nových technologií s přírodou

27. leden 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy zemědělství

O Česku se trochu nelichotivě říká, že je montovnou Evropy. O automatizaci a průmyslu 4.0 už slyšel v našich hvozdech snad každý. Ale co je to precizní zemědělství? Jak pronikají nejnovější technologie, umělá inteligence a datové analýzy do zemědělské výroby? Odpověď jsme spolu s Václavem Brantem a Vítězslavem Krčkem hledali na farmě Agra Řisuty na Kladensku, kde principy precizního zemědělství zavádí už od roku 2005.

Podle výzkumníka z České zemědělské univerzity Václava Branta by se v budoucnu měl smazat rozdíl mezi intenzivním a ekologickým zemědělstvím. „Precizní zemědělství je cílený přístup k pozemkům. Snažíme se specifika různých částí pozemků poznat a odlišně k nim přistupovat,“ pokouší se v krátké definici vystihnout svůj obor Brant. Výsledkem má být ekonomický přínos, efektivita, ale také ekologická šetrnost.

zemědělství - obilí

Díky sběru velkého množství dat od mikrostruktury jednotlivých rostlin až po makro měřítko družicových snímků jsou současní zemědělci schopni šetřit palivo při přejezdu techniky po polích, efektivně dodávat množství hnojiv, osiva a ochranných látek a automatizovat práci.

„Dalo by se říct, že se snažíme mluvit s rostlinami. Ptáme se jich pomocí různých senzorů a technologií, co by potřebovaly, a následně jim to dodáme,“ vysvětluje přínos nových technologií v zemědělství agronom Vítězslav Krček.

zemědělství - precizní zemědělství

Těžká technika, chemizace a velké lány jako dědictví minulého režimu jsou často označovány za viníka eroze, přetěžování půdy a ztráty biodiverzity. Precizní zemědělství by mělo díky lepším informacím o pozemcích snižovat uhlíkovou stopu při obdělávání půdy a redukovat množství vstupů do půdy při zachování vysokých výnosů. Václav Brant vidí cestu ekologického zemědělství ve správném rozhodování, které nám umožní detailní pochopení přírodních procesů. Budoucnost pro něj není ani ekologický skanzen, ani intenzivní vytěžování energie a minerálů z půdy. Precizní zemědělství má kombinovat oba přístupy – být šetrné a zároveň efektivní.

Co je to precizní zemědělství? Jak konkrétně se na farmě Agra Řisuty využívají nejnovější technologie k pěstování na polích? Může být precizní zemědělství ekologicky šetrné? Pusťte si celé Podhoubí.

Spustit audio