Český tramping slaví stovku. Ve 20. letech byl částečně i sexuální revolucí

Šrákový Tom (Emil Tvunkát). Trampská osada Hawai (Vsetín)
Šrákový Tom (Emil Tvunkát). Trampská osada Hawai (Vsetín)

Jakou roli hrálo trampské hnutí v československé společnosti od roku 1918? Kniha s názvem Český tramping v časech formování a rozmachu popisuje dějiny prvorepublikového trampingu, které jsou zároveň zajímavou historií naší meziválečné společnosti. „Za první republiky by si k sobě ve vlaku skaut a tramp nesedli,“ říkají autoři zmíněné publikace o počátcích československého trampingu.

Datem, které bývá považováno za oficiální vznik trampingu v českých zemích v souvislosti se založením první trampské osady Ztracená naděje, je rok 1918. Slovo tramp, v původním významu tulák, použil ve vztahu k tomuto hnutí poprvé o tři roky později v jedné stati Eduard Štorch. „Existují vzpomínky lidí, kteří říkají, že trampovali už za první světové války, ježdění do přírody ve formě kempování znala česká společnost už před válkou, nicméně samotný název tramping se uchytil až během 20. let,“ dodávají autoři publikace Český tramping v časech formování a rozmachu.

Pětici Janů (Randák, Mareš, Krško, Pohunek a Špringl – poslední tři byli hosty ve studiu) z Ústavu českých dějin Filozofické fakulty UK ovšem v aktuální i chystané publikaci, která bude pokrývat časovou osu od roku 1918 až do roku 1989, nezajímá tramping jako takový, ale jeho interakce s většinovou společností. Tedy to, jak se tramping navzájem ovlivňoval například s politikou či skautingem.

český tramping

„Skautské hnutí v počátcích trampingu stálo proti němu, vidělo v něm svou konkurenci. Prostřednictvím letáků ve svém tisku se skauti snažili proti trampingu vyhraňovat,“ vysvětlují autoři. „Na druhou stranu trampové zase skauty zesměšňovali ve smyslu, že jsou to vojáčkové, kteří si hrají na disciplínu a nevychutnávají si krásu kamarádství a skutečného táboření.“ Tramping byl totiž mimo jiné reakcí na organizovanost skautství a mládežnických organizací obecně, ať už to byly sportovní kluby, nebo woodcrafterské oddíly.

Co zakazovala vyhláška Lex Kubát z roku 1931 a proč proti ní trampové protestovali? V čem se Tramp a Naše osady lišily od dalších trampských časopisů? Poslechněte si celý rozhovor se třemi z pětice autorů publikace Český tramping v časech formování a rozmachu.

 

Spustit audio

Související

  • Kennedy a Mývala: Klondike, Yukon

    Kanaďan, ale dřívější český tramp a pozdější posrpnový emigrant Kennedy, jeho žena Mývala a jejich synové žijí na Medvědím potoce u Dawsonu na Klondiku v kanadském ...