Crossings: Identita země původu

30. květen 2012

V dalším díle se poohlédneme po roli jazyka, země i kultury odkud, člověk pochází, v zemi, kam přichází.

Povídat si budeme s Phuong Nguyen, která žije v Česku od svých sedmi měsíců a většina lidí ji zná jako Lucku. Taky s expatem Glenem Emerym, který do České republiky přijel krátce po listopadové revoluci z Kanady. A se Zuzkou Veselou, která studovala dva roky v Chile a studovala tamní krajanskou komunitu.

Už 5 let organizuje Centrum pro integraci cizinců nízkoprahové kurzy češtiny pro cizince a cizinky. Svoje kulatiny oslavilo odpoledním piknikem pro účastníky a účastnice kurzů a nám se podařilo vyzpovídat dva z účastníků s hodně exotickými kořeny. Udržují kořeny a kulturu své rodné země i naši hosté? A je pro ně identita země původu důležitá?

V dnešní reportáži se Adam Podhola a Masha Volynsky z Fóra migrantů rozhodli zapátrat, co pro migranty znamená propojení s kulturou zemí původu, proč to dělají a jak. Vyrazili na festival Praha srdce národů a zároveň taky do Domu národnostních menšin.

Co všechno má vliv na utváření identity člověka v nové neznámé zemi? S našimi hosty si povídáme nejen o tom, jakou roli hraje udržování rodného jazyka, zvyků nebo tradic v adaptaci na nové kulturní a společenské prostředí. Naši hosté se zamyslí nad tím, kým se cítí být, jaká je jejich současná identita.

autor: Susana
Spustit audio