Czeching 2017: Zagami Jericho

Zagami Jericho - projekt nominovaný v Czechingu 2017. Více o Zagami Jericho : http://www.rozhlas.cz/czeching/kapely