Czeching 2017: Zagami Jericho

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png

Zagami Jericho - projekt nominovaný v Czechingu 2017. Více o Zagami Jericho : http://www.rozhlas.cz/czeching/kapely