Czeching 2017: Zagami Jericho

r_2100x1400_wave.png

Zagami Jericho - projekt nominovaný v Czechingu 2017. Více o Zagami Jericho : http://www.rozhlas.cz/czeching/kapely