Diagnóza F o psychospirituální krizi: Změnu identity nelze zažít v této dimenzi

4. květen 2018

Wikipedie popisuje psychospirituální krizi jako jednu z forem krize vlastní identity. Jde o stav, kdy u člověka dochází k významným změnám v názorovém či hodnotovém systému, zpravidla v důsledku mimořádného spirituálního zážitku. V praxi může psychospirituální krize svými příznaky nápadně připomínat duševní onemocnění, což nezřídka vede k nasazení psychofarmak, která by možná ani podána být nemusela.

„Naši klienti popisují, že to, co se jim děje, se odehrává uvnitř nich samotných. Nelze to podle jejich slov zažít v této dimenzi. Může se jednat o zvýrazněné archetypy v rámci jejich vývoje,“ vysvětluje prožívání tohoto stavu MUDr. Milan Hrabánek, zakladatel Mezinárodního transpersonálního centra Holos, které se lidem v psychospirituální krizi věnuje. „Změny, které taková krize přináší, se dějí většinou unáhleně, člověk má ze dne na den pocit, že vnímá jinak. Lidi to velice často vyděsí, nevědí, co se s nimi děje,“ říká lékař. Pokud diagnostika určí pravděpodobnost psychospirituální krize, je důležité člověka v první řadě uklidnit. Proces, kterým si prochází, je v pořádku.

Milan Hrabánek

Zmíněná diagnostika má však malý háček. Zatímco americký Diagnostický a statistický manuál pro psychiatry (DSM-5) popisuje psychospirituální krizi jako náboženský nebo spirituální problém (s označením V 62), Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10), která se používá v Evropě, žádnou podobnou škatulku nemá.

Pomohlo by něčemu, kdyby měla psychospirituální krize místo i v evropské diagnostice? Kde hledat pomoc, když máte pocit, že se vám děje právě něco podobného? A jak dlouho trvá, než psychospirituální krize odezní? Poslechněte si celou Diagnózu F s Milanem Hrabánkem.

Tématu psychospirituální krize se bude Diagnóza F věnovat i příští týden, kdy přijal pozvání do pořadu spoluzakladatel transpersonální psychologie, americký psychiatr a psycholog českého původu profesor Stanislav Grof.

Odkazy:

Mezinárodní transpersonální centrum Holos
Konference „75 let LSD ve vědě a umění“
Film Z temnoty duše světlo (r. V. Poltikovič)

Spustit audio