Dopad a smysl dohody ACTA

6. únor 2012

Určitě jste zaregistrovali rozruch kolem přijímání smlouvy ACTA. Dokument, který zavádí nová pravidla v oblasti ochrany autorských práv, podle některých omezuje svobodu uživatelů internetu.

Podle jiných zabraňuje jeho zneužívání k nelegálním aktivitám. S hosty Odpolední session jsme hledali odpovědi na to, jak konkrétně může ACTA zasáhnout život každého z nás a jestli a jak je ještě možné podobu této smlouvy změnit.

Hosty ve studiu byli Alex Ivančo, vedoucího odboru mezinárodního práva na Ministerstvu průmyslu a obchodu, a Patrick Zandl, šéfredaktor internetového časopisu Lupa.cz. Podle Ivanča by pro ČR z ACTA žádná změna nevyplývala, platné české zákony jsou podle něj ještě tvrdší než pravidla nastavená smlouvou ACTA. Patrick Zandl je k otázce ACTA o poznání skeptičtější a obává se jejích reálných dopadů. Kdy se Alex Ivančo a Patrick Zandl s ACTA poprvé setkali? Co formovalo jejich názor na smlouvu a v čem vidí její pozitiva a slabiny?

02550002.jpeg

V průběhu diskuze přišla zpráva o pozastavení ratifikace ACTA u nás. Podle premiéra Petra Nečase bude kabinet ještě analyzovat celou situaci.

Spustit audio