Emil Filla v Trojském zámku

14. únor 2014
02599674.jpeg

V Trojském zámku, který je jedním z výstavních prostorů Galerie hlavního města Prahy, začala výstava prezentující dílo Emila Filly. Výstava ukazuje obrazy a kresby ze všech období Fillovy tvorby a poskytuje tak ucelený pohled na rozsáhlé dílo tohoto výtvarníka.

Galerie hlavního města Prahy vlastní zhruba stovku Fillových děl. Kurátorka Sandra Baborovská vybrala na výstavu ty obrazy a kresby, které představují v rozmanité tvorbě Emila Filly zásadní milníky. Uvidíte na ní tedy nejen slavná kubistická zátiší, ale i méně známé krajinomalby, kterým se Filla věnoval na sklonku svého života.
„Většina lidí zná Fillu jen jako kubistického malíře, ale to není pravda a tahle výstava to dokazuje,“ vysvětluje kurátorka Sandra Baborovská.

Ve 30. letech Emil Filla začal vnímat vzrůstající hrozbu nacismu. Slovně i výtvarně se proti nacistické ideologii vymezoval. Vytvořil například cyklus obrazů Boje a zápasy, na nichž spolu zápasí lidé a zvířata. V září roku 1939 byl Filla spolu s řadou dalších významných československých umělců zatčen a převezen do Dachau a následně do Buchenwaldu. Zážitky z pobytu v koncentračních táborech poznamenaly Emila Fillu už na celý zbytek života.
„Ty zážitky ho pronásledovaly a promítají se i do Fillovy poválečné tvorby. Zajímavý je v tomto směru například obraz Hlava muže s rohlíkem. Ale svým způsobem se Filla vyrovnával s válečnou minulostí také v cyklu obrazů Českého středohoří.“

02486835.jpeg

Jak kresbu Hlava muže s rohlíkem, tak vyobrazení Českého středohoří na výstavě v Trojském zámku najdete. Jak doplňuje Sandra Baborovská, dílo Emila Filly je neskutečně pestré a pro jeho úplné pochopení je dobré se seznámit alespoň se základními historickými okolnostmi vzniku jednotlivých obrazů a kreseb.

Objevovat další zajímavé tváře Emila Filly, kromě té všeobecně známé kubistické, můžete v Trojském zámku až do začátku listopadu.

Další články autora