Hergot!: Kaftany záhadné i veselé

Chasidé jsou jedním z nejzajímavějších směrů současného judaismu. Rozpoznatelní na první pohled, nepřehlédnutelní také svými společenskými postoji od konzervativního sionismu po radikální odmítání sekulárního státu Izrael.

Jsou víc než jen svědectvím o zaniklém světě východoevropské židovské spirituality? Má jejich zbožnost stále vliv na současné směry judaismu? A jsou chasidé aktivní i u nás v Česku? S pomocí religionisty Ivana Štampacha a hudby z různých končin židovského světa (Y-Love, Ta Shma, Yidcore, Moshiach Oi a další) se moderátoři Hergot!u snažili odpovědět na tyto otázky. Tentokrát na dlouhou dobu naposledy s Jakubem Ortem, který odjíždí studovat teologii do Marburgu (neplést s Wartburgem).