Hergot! o Bahá´í: Náboženství tolerance, rozumu a optimismu chce odstranit nedorozumění mezi národy

11. březen 2018

Slyšeli jste o náboženství, jehož věřící skoupili pozemky na pobřeží v Haifě, protože právě zde má z moře vystoupit mesiáš? Víra Bahá´í čítá přes 7 miliónů následovatelů po celé planetě a několik komunit i v České republice. Do studia nám přišli o sobě a své víře vyprávět Radjana Orlovskaya-Asadpoor a Jan Lány.

Víra Bahá´í se vyvinula v 19. století původně z islámu, ale její hlavní zakladatel Bahá’ulláh ji nakonec islámskému pravověří vzdálil. Učinil z ní univerzální nauku, která má ambici obsáhnout všechna předešlá velká náboženství. Zakladatel byl silně ovlivněný univerzalistickým optimismem 19. století a vytyčil pro své následovníky jako cíl vzájemné porozumění, toleranci a světový mír. V optimistických vizích budoucnosti hrála také roli představa jednotného jazyka a dokonce i písma, které odstraní nedorozumění a bariéry mezi národy.

Jan Lány se dostal k Bahá´í skrze jednu z letních škol, která se v Čechách pořádá. Zaujal ho právě liberální přístup a také pozitivní vztah k vědeckému poznání. Radjaně Orlovskaye-Asadpor zas imponovala tolerance k ostatním náboženstvím. Pomohla jí zbavit se dilematu, jak si vybrat mezi vyznáními svých rodičů. Matka byla totiž katolička a otec buddhista.

Radjana Orlovskaya-Asadpoor a Jan Lány

Ostatní náboženství jsou zahrnuta do představy dějin, podle které se lidem postupně zjevuje náboženská pravda v závislosti na rozvoji jejich vědění. Dosavadní náboženství jsou tak sice správná, odpovídají ale méně pokročilému stupni rozvoje lidstva. Věřící Bahá´í jsou ovšem nabádáni k nim chovat úctu a to se projevuje i v podobě jejich setkávání, která se konají netypicky jednou za 19 dní.

V centru těchto setkání stojí kromě svatých spisů zjevených zakladatelem víry Bahá’ulláh také studium jiných náboženství. „Můžeme se vyvíjet také duchovně tím, že čteme svaté spisy jiných náboženství, říká Radjana Orlovskaya-Asadpor. V Čechách to není zvykem, ale můžeme číst z Koránu, z Bible, z Bagavadgíty nebo jakéhokoli svatého spisu, který byl zjeven skrze projev boží.“

autoři: Jakub Ort , Petr Wagner , Dominik Čejka
Spustit audio