Hergot! o józe: Vyhořet z materialismu do duchovna

13. květen 2018
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Jóga (ilustrační foto)
0:00
/
0:00

Je jóga zajímavé tělesné cvičení, nebo je to něco hlubšího a ze své podstaty duchovního? Nebo dokonce náboženského? Na východě je jóga komplexní duchovní praxí, která překračuje hranice jednotlivých náboženských tradic. Samo cvičení, které se nám v souvislosti s jógou pravděpodobně okamžitě vybaví, přitom tvoří pouhou jednu osminu této praxe.

Trochu jinak je tomu na západě, kde se vytvořila celá řada nejrůznějších forem jógy, z nichž ale často zůstává právě tato původní osmina. Jóga se tak prezentuje jako nástroj, který lze využít k větší obratnosti a ohebnosti těla, a jako fyzicky relativně málo náročné posilování.

Mezi těmito dvěma póly je samozřejmě celá řada dalších poloh. Duchovní rozměr jógy je tak prezentován různým způsobem, s různě odstupňovaným důrazem a v různých odstínech konkrétnosti. Pro Sagar Rakin, která se kromě svých dalších aktivit věnuje studiu tradiční jógy, byla jógická praxe nejprve cestou z osobní krize.

Sagar Rakin

Jako zlomový bod popisuje Sagar profesionální vyhoření, které mělo za důsledek další komplikace. Jeden z nejzásadnějších objevů, ke kterým se dostala, shrnuje Sagar takto: "Tělo je dokonalé. Pokud se mu naučíme naslouchat, samo si řekne, co je pro ně dobré a co ne." Duchovní rozměr jógy je tak pro Sagar především ten, že se člověk obrací sám k sobě, sám sobě naslouchá, sám reflektuje svoje potřeby, svou podstatu. Poznání a pravda není někde mimo člověka, ale přímo v něm. A jóga otvírá cestu, po které se k tomuto poznání dá dostat.

Sagar Rakin zdůrazňuje, že se nehlásí k žádnému náboženství. Spiritualitu jednoznačně odděluje od konkrétních náboženských tradic - ty podle ní příliš direktivně člověku určují, co má dělat a jak má žít, zatímco její duchovní cesta založená na sebepoznání vede především k tomu, že jsou věci, na které člověk musí přijít v klidu sám.

Zajímá vás víc? Uvolněte se s námi a pusťte si celý pořad!

Spustit audio