Jak se žije ve vězení?

8. březen 2012

Když někdo spáchá zločin, je patřičně usvědčen a nastoupí do vězení, společnost by mohla být spokojená. Když pak v médiích vidí humánní životní podmínky, ve kterých žijí vězni v českých věznicích, mohla by se mírně hněvat.

Jak vypadá život ve věznici v reálu? Co je podstatou trestu? Jaká je šance, že se zločinci napraví a dál budou žít bezúhonný, řádný život? A můžeme to po věznicích vůbec chtít? Na tyto otázky odpovídal v Diagnóze F plk. PhDr. Martin Kocanda, ředitel kanceláře generálního ředitele Vězeňské služby ČR a vrchní ředitel pro vzdělávání, který má za sebou několikaleté vlastní působení ve Věznici Pardubice.

PhDr. Martin Kocanda, studoval teologii, speciální pedogagiku, právo. Ve Vězeňské skužbě ČR pracuje od roku 1998.

Odkaz:
Vězeňská služba ČR

Spustit audio