Jakub Kuchař v Diagnóze F: Narcis jsme trochu každý

31. srpen 2018

Sebevědomí lidí s narcistickou poruchou osobnosti se pohybuje na škále od úplně nízkého po velmi vysoké. V odborné literatuře se hovoří o tzv. grandiózním self, které znázorňuje představu o tom, jak jsme v něčem nejlepší na světě. Čím větší je rozdíl mezi touto představou a realitou, tím větší bývá pád, který může u některých jedinců vést i k rozvoji jiných duševních nemocí, například deprese. 

V širším pojetí se narcismus týká každého z nás. „Každý člověk se nějak vypořádává s tím, co si o něm okolí myslí, jak je vnímán,“ říká v rozhovoru Diagnózy F psycholog a psychoterapeut Jakub Kuchař. Na počátku narcistické poruchy podle něj stojí mimo jiné to, když děti vyrůstají bez patřičné podpory rodičů. „Často to vzniká tak, že když lidé vyrůstají a nemají dostatečnou odezvu od rodičů, že za něco stojí, tak pak žijí se silnými pocity méněcennosti. Ty je možné překrýt nějakou grandiózní představou o sobě, která je pravým opakem toho malého dítěte, o které se nikdo nezajímá,“ vysvětluje psycholog. 

Jakub Kuchař

V užším pojetí spadá narcismus mezi poruchy osobnosti. Lidé s touto poruchou si vytvářejí kolem sebe skupiny lidí, kteří budou potvrzovat jejich sebehodnotu, což může být pro okolí poněkud vyčerpávající. „Lidé s narcistickou poruchou mívají potíže také s empatií a vnímavostí a mají tendence manipulovat s lidmi kolem,“ popisuje Kuchař. 

O narcismu se v poslední době stále více hovoří v souvislosti se sociálními médii a změnami ve společnosti. „Souvisí to zřejmě s tím, jak se společnost mění od více kolektivistické k více individualistické. Když člověk vyrůstá s tím, že se musí umět sám o sebe postarat, tak ono sebeprosazení získává samozřejmě větší důležitost,“ dodává Jakub Kuchař. 

Literatura: 

Heinz Kohut: Obnova self
Heinz Peter Röhr: Narcismus – vnitřní žalář
Raphael M. Bonelli: Mužský narcismus

Poslechněte si díl pořadu o duševním zdraví Diagnóza F, který je o narcistické poruše.

Spustit audio