Kniha Věda jde k lidu! hledá kořeny českého ateismu

12. únor 2014

Jen málokdo dnes tuší, že film Cesta do pravěku vznikl v 50. letech jako součást komunistické strategie na převýchovu společnosti k ateismu. V knize Věda jde k lidu! historičky Doubravky Olšákové se dočtete i o tom, že dnes téměř kultovní snímek vnímali tehdejší funkcionáři jako vzor ateistické propagandy.

Věda jde k lidu! je nejnovějším členem ediční řady Šťastné zítřky nakladatelství Academia. Knihy z této edice přibližují historii každodennosti komunistického režimu. Jak se proměňoval způsob trávení volného času od únorové revoluce do konce 60. let? Jaký vliv měla na životní postoje lidí normalizační kinematografie a jak se v období stalinismu pokusil režim propagandisticky využít lidové knihovny? Všechna tato témata už se v edici Šťastné zítřky objevila.

Kniha Věda jde k lidu! ukazuje hlavní cíle, které komunistický režim sledoval masivní popularizací vědy. Výchova k ateismu, zvyšování povědomí o mírovém využití atomové energie, správné chápaní národních dějin nebo zrychlení zavádění technologických inovací do praxe. Hlavním vykonavatelem těchto náročných úkolů se stala Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí, která vznikla počátkem 50. let. Masová převýchova měla zpočátku probíhat pomocí naučných přednášek – během prvních tří let fungování společnosti jich proběhlo 50 tisíc a zúčastnilo se jich přes 3,5 milionu lidí. Později přišla na řadu spolupráce s filmovým průmyslem, masový tisk encyklopedií a časopisů, ale také využití různých názorných pomůcek. Například lidových hvězdáren a planetárií.

02736811.jpeg

Jak píše Olšáková: „Během studijní cesty do SSSR v roce 1957 nadchlo delegáty nové osvětové zařízení v boji proti náboženství a při šíření vědeckého ateismu(…) díky hlubokým emocionálním zážitkům, které návštěva planetária navozuje, se podle nich jedná o ideální prostředí pro přenos vědeckých poznatků.“ Astronomické přednášky v planetáriích měly nejen ukázat na sovětské úspěchy při dobývání vesmíru, ale také pomocí vědeckých poznatků vyvracet náboženské tmářství.

Jak autorka konstatuje v závěru knihy, v některých aspektech splnila Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí (v roce 1965 přejmenovaná na Socialistickou akademii) své cíle. Svědčí o tom například dnešní statistiky, které v celosvětovém měřítku řadí Čechy na první místo v míře ateizace společnosti. V knize Věda jde k lidu! se dočtete víc o konkrétních důvodech, které k tomuto stavu mohly přispět a o jejichž existenci dnes už někdy ani nevíme.

Spustit audio