Krizové linky po střelbě na Filozofické fakultě: Pomoc nabízí organizace, policie i univerzita

22. prosinec 2023

Odbornou pomoc pro přeživší, svědky, příbuzné i další přímo či nepřímo zasažené tragickou střelbou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy nabízí řada institucí, organizací i soukromých odborníků a odbornic. Zde je přehled některých krizových linek a linek pro odbornou psychologickou nebo psychiatrickou pomoc.

Redakce Radia Wave je hluboce zarmoucena tragickými událostmi na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Rádi bychom vyjádřili upřímnou soustrast všem pozůstalým, přejeme hodně sil zraněným a soucítíme se všemi, kterých se útok dotkl. Připravili jsme přehled některých linek krizové a odborné psychologické pomoci. Tématu se budeme dále věnovat.

Linka bezpečí pro děti, mládež a studující do 26 let, funguje nepřetržitě: 116 111

Linka první psychické pomoci, funguje bezplatně a nepřetržitě: 116 123

Krizová linka Systému psychosociální intervenční podpory (SPIS) pro blízké a pozůstalé, funguje nepřetržitě: +420 227 272 225

Modrá linka pomoci v nouzi, funguje nepřetržitě: +420 608 902 410+420 731 197 477, Skype: modralinka

Krizovou linku psychologické pomoci spustila společnost In IUSTITIA+420 773 177 636

Bezplatná krizová linka zřízená hlavním městem ve spolupráci s Policií ČR, do odvolání funguje nepřetržitě: +420 974 823 158

Podporu pro studující zajišťuje i Univerzita Karlova. Její Centrum Carolina spustilo chatovou podporu pro zasažené, kterou aktuálně spravují pracovníci a pracovnice s odborností v oblastech psychologie a krizové intervence.

Možné je obrátit se i na Ústřední krizový štáb Univerzity Karlovy: +420 603 281 804

Aktuální informace k psychologické pomoci zajišťuje Národní ústav duševního zdraví.

Anonymní chat Centra Locika pro děti a mladé do 26 let

Pomoct zasaženým čtvrtečními tragickými událostmi je například možné i prostřednictvím nadačních fondů nebo sbírek. Podle jejich webů lidé přispěli už miliony korun.

Nadační fond Univerzity Karlovy vyhlásil sbírku na podporu rodin obětí, studujících a vyučujících zasažených střelbou. Vybrané finanční prostředky chce univerzita v koordinaci s vedením Filozofické fakulty použít na adresní pomoc zasaženým.

Další sbírka na pomoc obětem organizovaná Jaroslavem Jirákem (Večery na FF UK) je na platformě znesnáze21. Vybrané prostředky z ní mají jít na psychologickou pomoc, materiální pomoc nebo na pomoc při rekonvalescenci raněných.

autoři: Barbora Součková , Radio Wave
Spustit audio

Související