Lesní slovo na soukromé Velikonoce? Pusťte si zamyšlení kazatele Petra Wagnera

Za normálních okolností chystají v tuto dobu kněží, faráři, pastoři a kazatelé svoje nejvýznamnější bohoslužby v roce. Očekávají, že se kostely a sborové budovy zaplní posluchači lačnými svátečního kázání na neděli Vzkříšení. Letošní situace přinesla příležitost osvojit si různé méně tradiční formy předávání duchovního poselství – od audio nahrávek a videokonferencí po YouTube záznamy kontemplace ve vylidněných sakrálních prostorách.

Petr Wagner, farář Církve československé husitské a moderátor pořadu Hergot!, se rozhodl ještě jinak. Ve streamovaném „lesním slově“, proneseném v podstatě soukromě, před auditoriem složeným především z ptactva a hmyzu, se nahlas zamýšlel nad tím, co by v den oslavy Kristova vítězství nad smrtí mohl říct věřící člověk především sám sobě. A také jestli by to vůbec mohlo být srozumitelné pro kohokoliv dalšího, kdo se jako věřící necítí. Může zážitek samoty pomoct zaostřit na podstatné body evangelia? A co se čtením Bible udělá kontext lesa?

Zajímá vás, o co podle Petra Wagnera doopravdy jde ve Velikonocích a jestli má 2000 let stará událost přesah i do současnosti? A co Petr odpovídal posluchačům na jejich dotazy? Poslechněte si celý záznam zamyšlení.