Liberatura s Marií Michlovou

Smrt Múz – záhadná nemoc postihující básníky do 36 let a také název románové prvotiny Marie Michlové, která sama patří do ohrožené věkové kategorie. V dalším díle Liberatury si představíme výrazný prozaický debut, který vznikal celých osm let.

Walter Scott, James Hogg, Benjamin Disraeli, John Smith, George Gordon Byron, John Gibson Lockhart – na odhalení vetřelce máte 30 vteřin! Anebo taky více než 500 stran, pokud se necháte zlákat na fascinující výlet za skutečnými literárními velikány, při kterém vám bude průvodcem fiktivní „největší romanopisec 19. století“.

Marie Michlová (1989) studuje historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, bakalářské studium uzavřela prací Vnímání narkotik britskými vědci a společností v první polovině 19. století. Nyní pokračuje v navazujícím magisterském studiu historie a píše diplomovou práci Hidalgo aneb Životopis Johna Gibsona Lockharta. V letošním roce jí vyšla jak publikace Protentokrát aneb česká každodennost 1939–1945 (Nakladatelství ČAS), tak románová prvotina Smrt Múz (Torst).