Logoterapie: Jak hledat smysl života?

20. květen 2011

Na těžké životní situace lze pohlížet z různých úhlů. Mezi ty nejčastější patří: co je způsobilo, jak se v nich cítíme, jaké nástroje používáme k jejich zvládání a jak nám tyto nástroje fungují. Logoterapie nabízí ještě další možnost – najít v těchto situacích smysl a umožnit nám, posunout se nejen z místa, ale někdy i výrazně kupředu.

Jak se hledá smysl v umírání, v utrpení nebo vině? A jak vlastně smysl života vypadá nebo může vypadat? O tom jsem si povídala se speciálním pedagogem a psychoterapeutem Pavlem Kalpakcisem. V laskavém vyprávění o těžkých tématech zmínil řadu příběhů klientů, s nimiž pracoval.

Bc. Pavel Kalpakcis, speciální pedagog, psychoterapeut, vystudoval Pražskou psychoterapeutickou fakultu u doc. J. Skály, ve své praxi vychází z logoterapie.

02342240.jpeg

Odkazy:
Bc. Pavel Kalpakcis
Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu, o.s.

Spustit audio