Micro residencias parasit(i)o v MeetFactory

22. září 2010

Micro residencias parasit(i)o je třetí projekt galería parásito/... v rámci České republiky. Oslovili jsme šest umělců pocházejících z latinské Ameriky, aby strávili 2 týdny v galerii MeetFactory, a tvořili in situ. V průběhu procesu tvorby bude galerie otevřená veřejnosti (od 3. 9. 2008).

Zpřístupněním procesu tvorby vzniká pro umělce nová situace, ve které je nucen aktivně obhajovat svoje záměry. Nestává se tak pouze anonymním "tvůrcem", na jehož dílo se díváme na výstavě.
POSLECHNĚTE SI: Rozhovor s hosty Odpolední session, kterými byli kurátorka Silvina Arismendi a vystavující umělec Javier Hinojosa.

Projekt začne příchodem mexického umělce Javiera Hinojosy (27.8. 2008), který bude pokračovat ve své práci FUGA EN TRANSITO. Javier Hinojosa bude pracovat s nalezenými materiály a pomocí konstrukční prvků (háky, kladky, beton apod.) vytvoří "zásah" do jedné z místností galerie.

00771006.jpeg

9. 9. 2008 se uskuteční vernisáž a přivítání dalších umělců, kteří budou pracovat v druhé polovině projektu Micro residencias parasit(i)o: Ignacio Gumucio /Cl /, Joaquin Luzoro /Cl/, Francisca Sanchez /Cl/, Nicolas Sanchez /Cl /, a Pier Stockholm/Pe/.
Tyto umělce lze charakterizují rozdílné přístupy, od kresby, nástěnné malby až po sochu, objekt a performance.
POSLECHNĚTE SI: Rozhovor s dalšími hosty Odpolední session, kterými tentokrát byli byli Silvina Arismendi a Joaquín Luzoro.

Cílem projektu je vytvoření komunikační platformy mezi umělci a veřejností, jak odbornou, tak laickou, bez primární nutnosti vzniku hotového díla.
Druhá vernisáž se uskuteční 22. 9. 2008 a výstava potrvá do 28. 9. 2008.

galería parásito, o.s.
Posláním galerie parásito je zprostředkovávat kulturní dialog převážně mezi kulturou Latinské Ameriky a Střední Evropy, se zaměřením na Českou a Slovenskou republiku v oboru současného výtvarného umění, designu a architektury.

Sdružení nese název galería parásito, protože taková je jeho forma bytí. Základní myšlenkou je vytvoření platformy, která umožní pořádání akcí, aniž by byla omezována (převážně ekonomickými) požadavky na provozování galerie a přitom využívat infrastruktury již existujících galerií.

Začíná od konce: od vytvoření "image" galerie a její identity. Má svůj lightbox - vývěsný štít, jako artefakt, dokládající její fyzickou existenci, webovou stránku jako prostředek k virtuální prezentaci.

autor: Press kit
Spustit audio